Kategoritë: Maqedonia

Problemi me “Maqedoninë e Veriut”

fyromEmri i ri, të njëjtat deluzione të vjetra

Këtë verë, Greqia dhe Maqedonia – e njohur ndërkombëtarisht me emërtimin në OKB si Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë ose IRJM – bënë bujë në media me njoftimin e pazakontë: sipas një marrëveshje të përkohshme, të njohur si Marrëveshja e Prespës, IRJM do të ndryshonte emrin e saj në “Republikën të Maqedonisë Veriore”. Përkrahësit e marrëveshjes argumentuan se shtimi i kualifikuesit “Veriore” do të largonte frikën greke se fjala “Maqedoni” nënkuptonte pretendime territoriale ndaj regjionit me të njëjtin emër të Greqisë, duke zgjidhur kështu një mosmarrëveshje të gjatë. Por mosmarrëveshja për identitetin midis dy vendeve është shumë larg zgjidhjes. Pas dështimit të referendumit mbi këtë çështje në IRJM, për shkak të pjesëmarrjes së ulët të votuesve, krerët e vendit po përpiqen të grumbullojnë së bashku vota të mjaftueshme për të shtyrë çështjen e ndryshimit të emrit përmes parlamentit. Gjërat nuk duken më të ndritshme as në Greqi, ku mbetet që parlamenti të ratifikojë marrëveshjen, në një kohë që 72 përqind e publikut nuk pranon marrëveshjen. Ka pak gjasa që të dyja qeveritë të mbijetojnë për t’a parë marrëveshjen e përmbushur.
Në artikullin e tij të fundit në Foreign Affairs (“Maqedonia e emrit, Maqedonia e Veriut”) Victor Friedman argumenton se qeveritë greke dhe maqedonase duhet të shtyjnë përpara marrëveshjen, pavarësisht nga kundërshtimi I opozitës. Marrëveshja është garancija më e mirë e rajonit për stabilitet, duke i siguruar IRJM-së njohjen dhe legjitimitetit, pa cënuar kuptimin e Greqisë për unitet territorial, dhe që mund të hapë rrugën për pranimin e IRJM-së në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Më e rëndësishmja, shkruan Friedman, marrëveshja “pranon se i njëjti term – maqedonas- mund të ketë kuptime të ndryshme, varësisht nga koha dhe vendi. Ajo sugjeron, në thelb, se ka më shumë se një interpretim të historisë. “Megjithatë, leximi ynë i historisë nuk duhet të bazohet në pasaktësi faktike, dhe këtu, argumenti i Friedman-it bie në disa raste.
Le të fillojmë me çështjen e gjuhës. Friedman me të drejtë thekson se maqedonishtja moderne nuk ka të bëjë fare me maqedonishten e lashtë dhe se çdo sugjerim për të kundërtën është një “marrëzi linguistike”. Megjithatë, qëndrimi i Friedmanit mund të ishte akoma më I drejtë me lidhjet e padiskutueshme midis maqedonishtes së lashtë dhe greqishtes së lashtë. Në fund të fundit, maqedonishtja e lashtë ishte një dialekt grek që ngjante fortë me dialektet e Thesalisë dhe të Greqisë veriperëndimore. Identiteti grek i maqedonasve të lashtë është i pamohueshëm në historiografi. Friedman anashkalon këtë fakt, duke shkruar vetëm se “marrëdhënia ndërmjet maqedonishtes së lashtë dhe greqishtës së lashtë është e pasigurt”. Ka më shumë se një interpretim të historisë, por leximi ynë i historisë nuk duhet të bazohet në pasaktësi faktike. Friedman gjithashtu pohon se Greqia, Bullgaria dhe Serbia, të gjithë kishin sytë e tyre drejt “zonës gjeografike të quajtur Maqedoni” gjatë shpërbërjes graduale të Perandorisë Osmane në fillim të shekullit të njëzetë. Megjithatë, nocioni i një “Maqedonie gjeografike” përtej kufijve të Greqisë moderne ishte një risi në atë kohë, e paraqitur nga kartografët në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë. Nën sundimin otoman nga shekulli i pesëmbëdhjetë deri më 1912, asnjëherë nuk ekzistonte një entitet administrativ me emrin Maqedoni. Dhe pothuajse të gjitha hartat evropiane të botuara midis shekujve të trembëdhjetë dhe nëntëmbëdhjetë vendosin kufijtë verior të Maqedonisë në jug të Shkupit, kryeqyteti modern i IRJM-së.
Para shekullit nëntëmbëdhjetë, thënë shkurt, rajoni gjeografik i Maqedonisë përkonte kryesisht me atë që sot është provinca e Maqedonisë brenda Greqisë. Sipas Friedman, kur kufijtë e Greqisë u zhvendosën drejt veriut pas Luftërave Ballkanike të 1912-13, “shumica e njerëzve në territorin e aneksuar flisnin maqedonisht, jo greqisht.” Kjo thjesht nuk është e saktë. Një raport i vitit 1926 nga Komisioni i Lartë për Refugjatët i Kombeve të Bashkuara, listoi popullsinë e rajonit në 1913 si 42.6 përqind grekë, 39.4 përqind muslimanë, 9.9 përqind bullgarë dhe 8.1 përqind “të tjerë”. Sipas një studimi statistikor grek të kryer në gusht 1915, numri i përgjithshëm i sllavë -folësve në rajon mezi tejkalonte 200,000 njerëz. Me fjalë të tjera, rajoni duket se ka pasur shumicë grekë-folësish, para, dhe në vitet menjëherë pas aneksimit të saj Greqisë. Territori në veri të kufirit grek ishte inkorporuar fillimisht nga Serbia dhe Bullgaria. Në fund të Luftës së Parë Botërore në vitin 1918, pjesa më e madhe e saj u bë pjesë e shtetit të sapo krijuar të Jugosllavisë. Megjithëse u konceptua në mënyrë eksplicite si një shtet shumëkombësh, Jugosllavia fillimisht nuk bëri asnjë referencë zyrtare as për “maqedonasit” si një grup i veçantë etnik ose “Maqedoni” si një ndarje gjeografike e dallueshme. Në vend të kësaj, rajoni rreth Shkupit u quajt Provinca Vardar, sipas lumit lokal. Përtej kufirit në Bullgari, termi “maqedonas” nuk ka përcaktuar një grup etnik të dallueshëm; në vend të kësaj ky term përcaktoi bullgarët që jetonin në krahinën bullgare jugperëndimore të Maqedonisë Pirine. Vetëm pas Luftës së Dytë Botërore, kur Jugosllavia u rindërtua si një shtet komunist nën Josip Broz Tito, autoritetet jugosllave filluan të promovonin qëndrimin se popullata sllavo-folëse rreth Shkupit formoi një grup etnik të veçantë, duke i quajtur Maqedonas. Qëllimi i shtetit ishte të dobësonte lidhjet historike të rajonit me Bullgarinë. Ideja e një etnie të dallueshme maqedonase jashtë kufijve të sotëm të Greqisë është pra në thelb ideja e regjimit komunist të Jugosllavisë, e konceptuar për arsye tërësisht strategjike. Ky identitet i ri maqedonas i tejkaloi krijuesit e saj. Në vitin 1991, ndërsa Jugosllavia ishte nën peshën e rritjes së tensioneve etnike, rajoni i Vardarit shpalli pavarësinë e tij si “Republika e Maqedonisë”. Shteti i ri u tërhoq në një të kaluar imagjinare prekomuniste, në të cilën një komb i bashkuar maqedonas u nda nga shtetet fqinje, përfshirë Greqinë.
Në dekadën që pasoi, udhëheqësit maqedonas shpesh përdornin propagandë armiqësore anti-greke. Për shembull, ata nxorën harta që sugjeronin se Maqedonia “e bashkuar” do të kërkonte shkëputjen e provincave veriore të Greqisë. Edhe sot e kësaj dite, kushtetuta e vendit përmban referenca për “personat që i përkasin popullit maqedonas në shtetet fqinje”. Eshtë shum e pritshme që IRJM-ja do të evoluojë në një njësi konfederate të ndarë përgjatë vijave sllavo shqiptare në dekadat e ardhshme. Nocioni i një identiteti të vetëm maqedonas përjashton gjithashtu pakicën e konsiderueshme të shqip-folësve jo-sllavë brenda IRJM-së, e cila u rrit nga 13 përqind në 1961, në 25.2 përqind në vitin 2002. Disa vlerësime tani e vënë atë mbi 30 përqind, por autoritetet shtetërore nuk kanë kryer një tjetër regjistrim të popullsisë që nga viti 2002, ndoshta në mënyrë që të mos njohin realitetin e një popullsie gjithnjë në rritje te populates shqip-folëse. Anëtarësimi në NATO nuk do të fshijë me magji problemet e IRJM-së me fqinjët e saj. Në kundërshtim të këtij sfondi ndarës, vendi do të bënte mirë të riorganizonte veten si një shtet multietnik me një emër neutral, të tillë si “Republika e Evropës Jugore” ose “Republika e Vardarit”, që mund të strehojë të gjitha grupet e saj etnike, duke përfshirë sllavo-folësit dhe shqip-folësit, Romët, vllehët dhe turqit. Etiketa “maqedonase”, e cila pretendohet nga elementi sllavo-folës i vendit, nuk mund të veprojë si ngjitës unifikues. Për fat të keq, Marrëveshja e Prespës në disa mënyra përforcon nocionin e një identiteti dominues maqedonas në Maqedoni: sipas marrëveshjes, shtetësia e qytetarëve të Maqedonisë Veriore do të jetë “maqedonas/shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut” – një paradoks në vetvete , pasi kombësia/shtetësia nuk korrespondon me emrin e propozuar të shtetit. Çështja e Victor Friedmanit për Marrëveshjen e Prespës është pjesërisht pragmatike: marrëveshja do të lejojë pranimin e IRJM-së në NATO, gjë që, Friedman pretendon se do të rrisë stabilitetin rajonal. Megjithatë, ideja se anëtarësimi në NATO do të fshijë me magji problemet e IRJM-së me fqinjët, si Shqipëria dhe Bullgaria, duket se është shumë e vështirë. Greqia dhe Turqia iu bashkuan NATO-s në vitin 1952, por kjo ka bërë pak për të zhdukur tensionet midis të dyve. Në mos tjetër, hyrja e IRJM-së në NATO thjesht do ta ngarkojë aleancën me shumë tensione ndërshtetërore. As FYROM nuk do të ofronte përfitime të prekshme për aleancën. NATO tashmë ka siguruar krahun e saj lindor kundër Rusisë me përfshirjen e Rumanisë dhe Bullgarisë në aleancë. Greqia dhe Turqia formojnë krahun e saj jugor. Duke shtuari FYROM-in, një shtet i mbyllur, përafërsisht në madhësinë e New Jersey-it, nuk do të ndryshojë as përafërsisht balancën e forcave. Cila është pra, rruga më e arsyeshme përpara? Një strategji realiste për IRJM-në, një shtet i varur nga porti grek i Selanikut për importin e energjisë dhe mallrave, do të ishte përmirësimi i marrëdhënieve të saj të tensionuara me Greqinë, e cila pavarësisht nga problemet e saj të fundit vazhdon të jetë shteti më i pasur dhe më i fuqishëm i rajonit më të madh Evroprian të Ballkanit, një anëtar i NATO-s dhe BE-së. E ardhmja e IRJM-së qëndron në marrëdhënie të veçanta me Greqinë dhe Bashkimin Evropian, ndoshta modeluar në lidhjet e ngushta ekonomike të BE me Turqinë. Megjithatë, çdo përparim afatgjatë varet nga aftësia e elitave qeverisëse të IRJM-së për të liruar vendin dhe popullsinë e saj multietnike nga identitetet e imponuara nga shteti, të periudhës së Luftës së Ftohtë. (Ioannis Kotoulas/foreign affairs)

Greqi, dorëhiqet ministri i jashtëm Kotzias

Kotzias 1Ministri i Jashtëm grek Nikos Kotzias u largua të mërkurën nga posti për shkak të mosmarrëveshjeve në kabinet rreth emrit të Maqedonisë.

Kryeministri Alexis Tsipras ka pranuar dorëheqjen e ministrit të jashtëm, tha zyra e kryeministrit në një deklaratë duke shtuar se postin e tij do ta marrë zoti Tsipras.

Në një takim të qeverisë dje, zoti Kotzias u ndesh me ministrin e mbrojtjes Panos Kammenos, i cili është gjithashtu partner i koalicionit që mban në këmbë qeverinë e zotit Tsipras.

Kreu i partisë nacionaliste të Grekëve të Pavarur, Kammenos ka kërcënuar se do të largohet nga qeveria pasi është kundër marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Kotzias dhe Tsipras në fillim të këtij viti për ndryshimin e emrit të Maqedonisë në “Maqedonia e Veriut”.

Marrëveshja ka ngjallur kundërshtime të forta në të dy vendet.

Greqia ka një krahinë veriore me emrin Maqedoni, zemra e mbretërisë së dikurshme të Aleksandrit të Madh.

Shumë grekë kanë frikë se marrëveshja, që është ende në tryezë, do t’i krijojë mundësi Shkupit të ngrejë zyrtarisht pretendime ndaj trashëgimisë së tyre kulturore. (voa)

Efektet e ofertës së Zaevit për falje mund të jenë edhe negative

zaevNjohësit e çështjeve juridike thonë se ftesa e kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev për “falje dhe pajtim” në asnjë mënyrë nuk duhet t’i hap rrugë amnistisë për ngjarjet e dhunshme që ndodhën në parlament më 27 prill të vitit të kaluar.

Naser Ziberi, njohës i çështjeve juridike, i cili njëherësh ka ushtruar për disa mandate edhe profesionin e deputetit, për Radion Evropën e Lirë thotë se oferta e kryeministrit të Maqedonisë për “falje dhe pajtim” nuk është e qartë, ose më saktë mund të kuptohet në dy mënyra.

“Ajo deklaratë e kryeministrit Zaev për të shtrirë dorën e pajtimit mes deputetëve mund të kuptohet edhe si gjest human njerëzor për krijimin e unitetit duke falur veprimet e personave që sulmuan parlamentin, dhe shkaktuan gjithë atë kaos në ngjarjet e 27 prillit”.

“Por, kjo deklaratë mund të kuptohet edhe si thirrje drejtë opozitës për të sjellë një akt ligjorë me të cilin do ët liroheshin nga ndjekja e mëtutjeshme si dhe nga vuajtja e dënimit personat për të cilët është ngritur proces para organeve të drejtësisë. E të cilët akuzohen për cenimin e rendit kushtetues dhe terrorizëm”, thotë Ziberi.

Sipas tij, nëse kryeministri Zoran Zaev synon që përmes kësaj ofertë t`i hap rrugë amnistisë në funksion të sigurimit të dy të tretave të votave që janë të nevojshme për ndryshimet kushtetuese që janë të domosdoshme për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, atëherë kjo do t’i jap një grusht stabilititetit juridik i cili edhe ashtu është në fokus të kritikave nga faktori ndërkombëtar.

“Në qoftë se apeli i kryeministrit Zoran Zaev është në funksion të sigurimit të shumicës së nevojshme prej dy të tretat e votave që të miratohen ndryshimet kushtetuese duke e kompensuar këtë me ligj për amnisti, mendoj se kjo do të jetë shumë e dëmshme për proceset politike dhe sidomos për stabilitetin juridik, sepse një akt i këtillë mund të bëjë që qytetarët të ndërmarin veprime si ajo e 27 prillit, të hyjnë në parlament të cenojnë rendin kushtetues, të pengojnë organet në veprimin e tyre ligjore dhe legale dhe të kenë shpresë ose besim se do të amnistohen një ditë si rezultat i një vendimi politik që mund ta ndërmerr shumica parlamentare në bashkëpunim me opozitën”, thotë Ziberi.

Nga ana tjetër, Mirjana Najçeska, ish kryetare e Komitetit të Helsinkit në Shkup, njëherësh ligjëruese në Fakultetin Juridik për Radion Evropa e Lirë thotë se Maqedonia në asnjë mënyrë nuk guxon të amnistojë ata të cilët kanë shkelur ligjin, në rastin konkret kanë penguar veprimin e organit ligjdhënës sepse kjo do të thotë se Maqedonia si shtet do të mbetet e bllokuar në rrethin virtuoz të “marrëveshjeve mes politikanëve që në fund kanë për bazë mbrojtjen e kriminelëve.

“Jo, mjaft është me pajtime duhet të fillohet me preje të thella të cilat do t’i hapin rrugë funksionimit të shtetit ligjor, sundimit të drejtësisë dhe vlerave të mirëfillta në shoqërinë tonë”, thotë Najceska.

Ajo thotë se votat e siguruara nga VMRO DPMNE përmes amnistisë eventuale në asnjë mënyrë nuk do të kontribuojnë për të ardhmen e Maqedonisë aq më pak integrimet euroatlantike.

“Ata që shtetin e sjellin në një situatë të këtillë pa rrugëdalje, një herë e përgjithmonë duhet të kuptojnë se gjithmonë ka rrugëdalje, rruga e vetme që në fund u mbetet qytetarëve është që në pushtet të sjellin një garniturë e cila nuk do t’i vendos para aktit të kryer interesat e shtetit si dhe të ardhmen e qytetarëve”, thotë Najceska.

Ndërkohë, kryemnistri i Maqedonisë Zoran Zaev, të martën në kuadër të debatit për ndryshimet kushtetuese në foltoren e parlamentit ka theksuar se deklarata e tij e një dite më parë për “falje dhe pajtim” është keqkuptuar dhe se në asnjë mënyrë siç është shprehur “nuk e ka ndërmend të ndërhyjë në punën e gjyqësorit”.

Ofertën për pajtim mes deputetëve Zaev e ka cilësuar si mundësi për të çuar para proceset e integrimit në strukturat euroatlantike për vendin.

“Aspak nuk më shkon ndërmend të ndikojë në punën e institucioneve, kur kam thënë se duhet të pajtohemi mes veti, por për pajtim dhe falje kemi nevojë në mënyrë që të mund të vazhdojnë të jetojnë së bashku“, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev.

Pas kësaj deputetët e partisë maqedonase në opozitë VMRO DPMNE-së e cila dje e hodhi poshtë ofertën e kryeministrit Zoran Zaev duke theksuar se kjo parti “kërkon drejtësi dhe jo amnisti”, në foltoren e parlamentit i kërkuan kryeministrit Zaev që të ulet të bisedojë me Hristian Mickoski, kryetar i VMRO DPMNE-së dhe jo çështjet të lihen në duart e deputetëve. (rel)

Nga nesër nëse hidhni mbeturina jashtë kontejnerëve do të gjobiteni

mbeturinatQë nga dita e nesërme, kushdo që hedh mbeturina jashtë kontejnerëve apo djegin mbeturina do të gjobitën prej 20 deri në 100 euro.

Kjo pasi nesër, ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Fatmir Matoshi  do të nënshkruajë Udhëzimin Administrativ për Ndëshkime me Gjoba Mandatore.

Përmes këtij udhëzimi administrativ, të gjithë personat fizik që hedhin mbeturina jashtë kontenjereve apo djegin mbeturina do të gjobiten me gjobë prej 20 deri 100 euro.

Ceremonia e nënshkrimit të udhëzimit,nesër në ora 11:00, në kabinetin e ministrit Matoshi.

rtk

Maqedoni: Lufta për të mbajtur gjallë marrëveshjen për emrin

Parlamenti RMParlamenti i Maqedonisë të hënën (15.10) nisi debatin për votimin e Marrëveshjes së Prespës për ndryshimin e emrit të vendit, të arritur pas më shumë se dy dekadash negociata të ndërmjetësuara nga OKB-ja.

Kryeministri maqedonas, Zoran Zaev përballet me një betejë të vështirë për të siguruar numrin e nevojshëm të votave për të ndryshuar emrin e Maqedonisë në Maqedoninë e Veriut, që do të hapte rrugën e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe BE. Koalicioni socialdemokrat i mbështetur nga partitë përfaqësuese të shqiptarëve, duhet të sigurojë në parlamentin maqedonas një duzinë më shumë votash që të arrihet shumica e kërkuar prej dy të tretave për të ratifikuar marrëveshjen me Greqinë. Vështirësia qëndron në bërjen për vete të disa deputëteve të krahut të djathtë politik, të partisë VMRO-DPMNE, të cilët i mbeten besnik qëndrimit të tyre për të kundërshtuar ndryshimin e emrit. Ata e bojkotuan referendumin e zhvilluar më 30 Shtator.

Zgjedhjet e parakohshme nuk përjashtohen

Debati parlamentar mund të zgjasë deri në 10 ditë. Kryeministri, Zoran Zaev u shpreh, se nëse nuk arrihet numri i nevojshëm i votave, me shumë gjasë ai do të kërkojë zgjedhje të parakohshme. “Neve definitivisht do të na mungojnë votat, kjo nënkupton zgjedhje”, tha një funksionar i lartë i qeverisë për agjencinë e lajmeve, AFP

Konservatorët e VMRO-DPMNE kanë lëshuar sinjale të qarta bllokimi në parlament. Trajko Veljanovski, një deputet i kësaj partie tha se “nuk ka për të pasur një shumicë prej dy të tretave për këtë çështje, as mos e shpresoni.” Ndërsa një tjetër deputet i kësaj partie, Ilija Dimvsko është më i kujdesshëm në deklaratat e tij. “Ne do të shohim se çfarë do të ndodhë, por VMRO-DPMNE ose shumica e saj janë kundër mbështetjes së marrëveshjes.”

Optimizëm i kujdesshëm

Optimist lidhur me kalimin e marrëveshjes në parlament është shprehur eksperti i Europës Juglindore, Florian Bieber nga Universiteti i Gracit, Austri. “Ende është e mundur që partitë pro-marrëveshjes dhe kandidatët të mund të fitojnë një shumicë prej dy të tretash dhe ta ratifikojnë marrëveshjen” , i tha Prof. Florian Bieber, AFP-së. “Vetëm, nëse kjo dështon, marrëveshja mund të ketë marrë fund ose të paktën do të shtyhet në kohë.”

Presion kohor për kalimin e marrëveshjes, ka edhe për një arsye tjetër. Në Greqi vitin e ardhshëm zhvillohen zgjedhje parlamentare dhe nuk përjashtohet ndryshimi i pushtetit. Partia e krahut të djathtë në Greqi është një kundërshtare e marrëveshjes së emrit me Maqedoninë. Prandaj kryeministri maqedonas, Zoran Zaev ka paralajmëruar nga “një shans që nuk do të përsëritet.”

la/vfb (afp)

Maqedoni, parlameni fillon debatin për ndryshimet kushtetuese

ZaevParlamenti i Maqedonisë filloi seancën për ndryshimet kushtetuese, lidhur me ndryshimin e emrit të Republikës së Maqedonisë në “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Për këtë qëllim nevojitet një shumicë e kualifikuar prej dy të tretash të numrit të deputetëve në parlament, që partitë qeveritare nuk e kanë.

Duket se partitë e pushtetit dhe ato opozitare janë ende larg afrimit për sa i përket konsensusit për emrin e ri të vendit.

Partitë e shumicës parlamentare, së bashku me partitë shqiptare të opozitës Aleanca për Shqiptarët dhe njëri krah i Lëvizjes Besa, përbëjnë 71 ligjvënës, ndërkohë që për arritjen e 2/3-ave nevojiten edhe 9 deputetë të opozitës.

Kryeministri Zoran Zaev, ofroi një lloj pajtimi në këmbim të votimit të ndryshimeve kushtetuese. “Të falim dhe të pajtohemi”, tha ai. Oferta e tij nënkuptohet si amnisti lidhur me ngjarjet e dhunshme të 27 prillit, 2017 në parlament, ku zoti Zaev ishte ndër më të dëmtuarit bashkë me Ziadin Selën e Aleancës për Shqiptarët.

Në komentet e tyre në parlament, deputetët opozitarë kritikuan mungesën e bashkëpunimit dhe konsultimeve nga ana e pushtetit para nënshkrimit të marrëveshjes së Prespës me Greqinë fqinje lidhur me ndryshimin e emrit të Maqedonisë. (voa)

Maqedoni: Prokuroria e Posaçme heton zyrtarë e ish-zyrtarë të lartë

KaticaNë Maqedoni, Prokuroria e Posaçme ka hapur gjashtë raste të reja, në të cilat janë të dyshuar ish-zyrtarë të lartë qeveritarë, zyrtarë aktualë dhe politikanë për shpërdorime të detyrës dhe parave të buxhetit të shtetit.

Prokuroria e Posaçme (PP) do të hetojë ish-Kryeministrin Nikolla Gruevski, ish-Ministrin e Transportit, Mile Janakievski, ish-Ministrin e Financave, Zoran Stavrevski, zëvendës-kryeministrin për çështje evropiane, Bujar Osmani, Zëvendës-Sekretarin e Përgjithshëm të Partisë VMRO-DPMNE, Igor Janushev, ish-Drejtorin e T-Mobile për Maqedoni, Zharko Lukovski dhe ish-Kryetarin e një komune të Shkupit, Stevçe Jakimovkin.

Të gjithë këta dhe njëzet persona të tjerë dyshohet të kenë shpërdorur 80 milionë euro nga buxheti i shtetit.

Në një prej rasteve dyshohen ish-ministrat Janakievski dhe Stavrevski për favorizimin e një kompanie ruse për një pronë për ndërtimin e gazsjellësit kundrejt borxhit rus, që asnjëherë nuk iu kthye Maqedonisë, bën të ditur PP-ja. Në këtë rast është dëmtuar buxheti i shtetit me rreth 33 milionë euro.

Ish-kryeministri Gruevski, së bashku me disa persona të tjerë, dyshohen në një tjetër rast të kenë paguar 30 milionë euro gjatë periudhës 2010 – 2015 disa radio – stacioneve dhe televizioneve të afërta me partinë dhe mbështetëse të politikave të VMRO-DPMNE-së.

Zv.Kryeministri aktual Bujar Osmani, dyshohet në rastin e koduar “Pacienti”, për favorizimin dhe ndarjen e mjeteve një kompanie nga Bullgaria, për riparimin e spitaleve në Tetovë, Ohër dhe në Çair të Shkupit, megjithëse e dinin se firma nuk i plotësonte kushtet, thekson Prokuroria Speciale. Zoti Osmani në atë periudhë ka qenë Ministër i Shëndetësisë.

Ndërkohë, ish drejtori i T-Mobile, Lukovski dyshohet për pagesën tre herë më të lartë (3.5 milion euro), kompanisë së ndërtimit Beton, për legalizimin e stacioneve të paligjshme të telekomunikimit.

Në një tjetër rast, (“Harmonia”) dyshohen Nikolla Gruevski, Mile Janakievski dhe Stevçe Jakimovski, për ndarjen e paligjshme të një parcele atraktive ndërtimi në Shkup, Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik, duke dëmtuar buxhetin për rreth 400 mijë euro.

Në një reagim me shkrim të zotit Osmani, theksohet habia e tij, ndërsa shkruan se kishte dëgjuar edhe më parë spekulime në media.

“Hetimin e inicuar e konsideroj si normal, korrekt dhe obligim profesional të Prokurorisë dhe në atë drejtim jam në dispozicion të Prokurorisë Speciale Publike, si dhe në cilin do organ tjetër të drejtësisë në vend, për bashkëpunim në interes të identifikimit të gjendjes faktike në tërësi. Dua të theksoj se nuk kam asgjë për të feshur, përkundrazi pres një hetim më të shpejtë dhe më efikas me qëllim të vetëm të zbardhet e vërteta – se as që kam ndikuar dhe as që kam mundur të ndikoj e aq më pak nuk kam mundur të jem i njoftuar me keqpërdorime eventuale, sigurisht nëse ekziston një gjë e tillë”, thuhet në reagimin e Bujar Osmanit.

Ndërkohë, ish-Kryeministri Nikolla Gruevski, ndaj të cilit po zhvillohen disa raste të ndara gjyqësore, është dënuar tashmë me 2 vjet burg për blerjen e paligjshme të një makine të tipit Mercedes S 600 Guard të blinduar, me një shumë prej 600 mijë eurosh dhe sipas pritjeve, ai duhet brenda dy-tre javësh të paraqitet në burg për vuajtjen e dënimit. (voa)

Ademi deputetëve të VMRO-së: U tërhoqa nga ideali për Shqipërinë e Madhe, ndonjëher duhet të bëjmë kompromis

dzevad-ademiDeputeti i BDI-së, Xhevat Ademi në diskutimin e sotëm për ndryshimet kushtetuese në kuvend i porositi deputetët e VMRO-DPMNE-së që të bëjnë përjashtim dhe ta pranojnë Marrëveshjen e Prespës sepse në këtë mënyrë Maqedonia do të fiton shumë, transmeton Zhurnal.

Ademi e krahasoi këtë përjashtim me tërheqjen e idealit të tij për Shqipërinë e Madhe.

“Ti mbështesim amandamentet e propozuara. Kur fillova me aktivitetin tim politik, ideali im ishte bashkimi i gjithë viseve shqiptare në një shtet të vetëm shqiptar, kam pasur 18 vjet. Pastaj 8 vjet isha në burg. Në politikë njejtë sikurse edhe në jetë ndonjëher duhet të bëjmë kompromis për diçka të madhe, ndërsa e madhja e këti shteti është që të bëhet anëtare e familjes së madhe europiane”, tha Ademi, i cili nuk saktësoi se kur qenka tërhequr nga ideali i tij siç e quan ai “Shqipëria e Madhe”!?

Përndryshe Xhevat Ademi  para një kohe fitoi tenderin milionësh për dhënien e licencave për autoshkolla në rajonin e Pollogut.

Zaev: Deputetët ta përcaktojnë të ardhmen e qytetarëve drejt NATO-s dhe BE-së

Zoran-Zaev patriotNë Kuvend filloi seanca e Komisionit për ndryshime kushtetuese në të cilën në rend dite është Propozimi për fillimin e ndryshimeve të Kushtetutës në pajtim me Marrëveshjen e Prespës.

Kryeministri Zoran Zaev, i cili arsyetoi propozimin e Qeverisë, theksoi se nga shqyrtimet dhe reagimet e deritanishme në opinion nuk ka asgjë kontestuese në propozimin për ndryshime kushtetuese, i cili pas vendimit në Qeveri menjëherë ishte publikuar, duke i bërë thirrje deputetëve që të bashkohen rreth qëllimeve strategjike në vend.

Ai vlerësoi se për opinionin profesional dhe ekspert, ndryshimet janë në pajtim me standardet ndërkombëtare.

“Kjo iniciativë ngrihet në pajtim me ligjet dhe procedurat institucionale. Deputetët janë ata që duhet ta përcaktojnë të ardhmen e qytetarëve drejt NATO-s dhe BE-së dhe të prononcohen sipas vullnetit të tyre. Tani ka ardhur koha që të gjithë ata që janë për në NATO dhe në BE të përkrahin ndryshimet”, tha kryeministri.

Në seancë ishin të pranishëm deputetët e të gjitha grupeve parlamentare duke përfshirë edhe të OBRM-PDUKM-së, të cilët votuan “kundër” rendit të ditës në seancë./Telegrafi/

Maqedoni, Parlamenti nis debatin për ndryshimet kushtetuese

parlamenti rmMe 40 minuta vonesë në Maqedoni nisi mbledhja e Komisionit për çështje kushtetuese. Prezent janë  shumica e anëtarëve, përfshirë dhe deputetët e VMRO-DMPNE-së opozitare.

I pranishëm është edhe kryeministri Zoran Zaev e ministri i jashtëm Nikolla Dimitrov.

Disa anëtarë përfshi edhe Liljana Poposkën nuk marrin pjesë, por përfaqësohen nga zëvendësit e tyre.

Komisioni debaton rreth të vetmes pikë të rendit të ditës, ndryshimeve kushtetuese.

Rendi i ditës u miratua me 9 vota pro dhe 7 kundër dhe asnjë abstenim.

Debati mund të zgjas më së shumti 10 ditë, raporton televizioni Alsat.

Top Channel