Orav: Respektoni kartën për raportim etik

oravAmbasadori I BE-së në Maqedoni Aivo Orav është shprehur se vetë-rregullimi në media mund të ketë sukses vetëm nëse mediat respektojnë angazhimin e marrë përsipër me nënshkrimin e Kartës për raportim etik gjatë zgjedhjeve.

Orav në llogarinë e tij Tuiter shtroi pyetje deri tek të gjitha shoqatat mediatike duke kërkuar të dijë se si ato do të veprojnë ndaj 22 rasteve të hapura nga Këshilli I Etikës në Media. Kartën e kanë nënshkruar të gjitha mediat duke pranuar përmbajtjen përmes të cilës do të angazhohen për afirmimin e etikës dhe të profesionalizmit në informim.

Sipas Këshillit etik, qëllimi i nënshkrimit të Kartës është që të bëhet informim i shpejtë dhe në kohë reale i opinionit në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. ina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>