Rekomandohen masa të reja për parandalimin e përhapjes së covid 19

masat kunder covidNë përputhje me pasqyrën epidemiologjike dhe analizat e ISHP-së, si dhe rekomandimet e Komisionit për Sëmundje Infektive, morëm vendim për të rekomanduar masa të reja, në mënyrë që të parandalojmë përhapjen e mëtejshme të virusit.

– Ndalimi i grupimit në shtëpi për kremtime familjare, kremtime dhe tubimeve të tjera në grupe. Në një banesë maksimum katër persona mund të akomodohen . Të gjithë ata që jetojnë në atë adresë mund të marrin pjesë në një ngjarje familjare, plus më së shumti deri në katër persona të tjerë.

– Ndalohet grupimi në hapësira publike pas orës 22:00 më shumë se katër persona. Ndalohet grupimi nëpër parqe,karburante ose kudo tjetër jashtë për një grup më të madh të qytetarëve.

– Mbartja e detyrueshme e maskave ose pajisjeve mbrojtëse (bandana, shall ose lloj tjetër mbulimi i hundës dhe gojës), kudo qoftë jashtë, brenda në çdo vend publik, në punë dhe në transportin publik dhe privat. Një përjashtim është për sportet e jashtme dhe të brendshme në përputhje me protokollet e sigurisë dhe transportit i një automjet privat nëse të gjithë personat në automjet janë nga e njëjta familje ose jetojnë në një familje të përbashkët. Kur qëndroni ulur në një objekt hotelieruk në përputhje me protokollet për distancën dhe dezinfektimin, qëndroni në ambientet zyrave -në zyrë nëse personi është vetëm në dhomë. Fëmijët deri në moshën 6 vjeç, pra deri në moshën parashkollore, kanë një përjashtim nga mbajtja e detyrueshme e maskës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>