Anija e hapësirës kthehet në Stacionin Ndërkombëtar

Anija e hapsiresTre astronautë u kthyentësigurtënëTokëpasikaluanpothuajse 200 ditënëbordin e StacionitHapësinorNdërkombëtar.

Anijahapësinore ruse Soyuz, me tëcilënudhëtonin Alexander Gerst iGjermanisë, amerikania Serena Aunon-Kancelaridherusi Sergej Prokopyev u ul tëenjtenherëtnëmëngjesnëKazakistan.

Uljaerdhivetëmpakorëpasitreastronautët u shkëputënngaStacioniNdërkombëtarHapësinor.

Gjatëmisionittëtyreastronautët Gerst, Aunon-KancelaridheProkopyevkryen me qindraeksperimenteshkencore.

Astronauti rus Prokopyev kreu gjithashtu edhe një ecje në hapësirë me kolegun e tij rus Oleg Kononenko, për të inspektuar riparimet e kryera në një vrimë misterioze të zbuluar në anijen hapësinore Soyuz.

voa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>