Përbërja e re e propozuar e Komisionit për Antikorrupsion nesër në seancë kuvendore

kuvendi-maqedoniseKuvendi i Republikës së Maqedonisë nesër duhet ta mbajë seancën e 43-të në rend dite të së cilës janë më shumë ratifikime, raporte vjetore dhe plane financiare, ligje në leximin e parë dhe të dytë si dhe vendime.

Në këtë seancë është edhe propozim vendimi për emërimin e anëtarëve të Komisionit shtetëror për parandalimin e korrupsionit. Komisioni kuvendor për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve para festave të Pashkëve propozoi emërimin e anëtarëve të Komisionit për Antikorrupsion prej të cilëve vetëm dy janë të përbërjes ekzistuese.

Për anëtarë të Komisionit shtetëror për parandalimin e korrupsionit u propozuan Goran Milenkov, avokat nga Shkupi, Igor Tanturovski, ekonomist i diplomuar dr. i shkencave ekonomike nga Shkupi, Najdo Spasevski, avokat nga Shkupi, Suzana Taskova Axhikotareva, magjistre e shkencave juridike për të drejtë penale nga Shkupi, Zhaklina Dançevska, juriste e diplomuar, magjistre e së drejtës afariste nga Prilepi, si dhe ata aktual Seidi Halili, ekonomist i diplomuar nga Tetova dhe Farije Aliu, ekonomiste e diplomuar dhe doktoreshë e shkencave ekonomike nga Gostivari.

Para deputetëve nesër janë edhe propozim – vendimet për emërimin e një anëtari të Komisionit për mbrojtjen e konkurrencës dhe për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit drejtues të Agjencisë për aviacion civil.

Duhet të shqyrtohen edhe propozim-ratifikimet e Marrëveshjes për bashkëpunim financiar ushtarak midis Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë dhe Protokolli për zbatimin e mbështetjes financiare midis Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë dhe të Marrëveshjes midis Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës Socialiste të Vietnamimit për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe për mbrojtjen e evazionit fiskal në lidhje me tatimet e të ardhurave.

Në rend dite janë edhe propozim ligjet për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri në ushqim, të Ligjit për tokë bujqësore, të dy në lexim të parë, të Ligjit për Inspektoratin shtetëror të tregut në lexim të dytë dhe plotësimi i Ligjit për inspeksion teknik, gjithashtu në lexim të dytë.

Raporti vjetor i Avokatit të popullit për shkallën e sigurimit, respektimit, zhvillimit dhe mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut në vitin 2014 gjithashtu është në rend dite të seancës, ndërsa deputetët duhet të votojnë edhe për Propozim vendimet për dhënien e pëlqimit për Propozim Programin vjetor për punën dhe zhvillimin e Agjencisë për aviacion civil për vitin 2015./MIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>