Perceptimi i korrupsionit në sektorin publik

korupsioniSipas organizatës Transparency International për vitin 2020: Kosova ka shënuar rënie në luftën e saj kundër korrupsionit edhe atë për 3 pozita, Shqipëria ka rritje për 2 pozita, ndërsa Maqedonia e Veriut ka rënie për 5 pozita, siç vërehet edhe nga tabela, vendet e Ballkanit janë pranë njëri tjetrit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>