Programi i BQE-së për blerjen e obligacioneve shtetërore

Sot Banka Qendrore Evropiane fillon blerjen e obligacioneve shtetërore. Përse ndërmerret ky program?Banka Qendrore Evropiane (BQE) planifikon të blejë borxhet e vendeve të euros dhe të institucioneve publike si Banka Evropiane e Investimeve (EIB) apo banka shtetërore gjermane Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ato të gjitha huazojnë para nga lëshimi i obligacioneve shtetërore, që kanë një afat të caktuar dhe norma interesi fikse. Bonot mund të tregtohen lirisht dhe mund të shiten dhe të blihen në tregjet financiare. Meqë BQE-ka e ka të ndaluar financimin e drejtpërdrejtë të shteteve, ajo mund të blejn bono vetëm në tregun sekondar, d.m.th. nga bankat apo investitorët institucionale. Obligacionet nga Greqia dhe Qiproja fillimisht janë përjashtuar nga blerja. Këto vende duhet të tregojë së pari se kanë përparuar në programet e tyre të reformave. Kësaj i shtohet edhe fakti se Banka Qendrore Evropiane nuk lejohet të blejë më shumë se një të tretën e të gjitha obligacioneve të një vendi.

Çfarë synon të arrijë BQE-ja me programin e blerjes?
Banka Qendrore Evropiane synon të luftojë inflacionin e ulët. Ky sipas vlerësimeve të Bankës Qendrore Evropiane do të jetë vit vetëm zero përqind, muajt e fundit ai ishte madje dhe negativ. Sipas objektivave të Bankës Qendrore Evropiane kjo kuotë është shumë shumë e ulët. BQE-ja e ka për detyrë të sigurojë stabilitetin e monedhës dhe e përcaktojë tabilitetin si një inflacion “afër, por nën dy për qind” në vit.
Përveç kësaj, Banka Qendrore do të sigurojë që ekonomitë familjare dhe bizneset të mund të marrin më shumë kredi. Kjo bëhet zakonisht përmes reduktimit të normës bazë. të interesit Por meqë kjo vështirë se mund të zvogëlohet edhe më tej (aktualisht është rreth 0,05 për qind), BQE-ja shpreson tani të arrijë një efekt me blerjen e obligacioneve.

Jörg Krämer, kryeekonomist në Commerzbank, mendon se paratë shtesë që BQE-ja do të hedhë në tregje vështirë se do të ndikojnë “në shumë vende të bashkimit monetar në rritjen e kredive për bizneset dhe ekonomitë familjare.” Argumenti i tij: bankat duhet të dëshmojnë kuota më të larta të kapitalit vetiak dhe për këtë arsye do të tregohen të kujdesshme në rastin e kreditimeve të rrezikshme.
Çfarë ndikimi do të ketë vërshimi i parave në treg ndaj kursit të euros?
Edhe shpallja e programit të blerjes çoi në uljen kursit të euros kundrejt dollarit amerikan. Aktualisht, euro është aq e dobët sa asnjëherë tjetër që nga viti 2003. Analistët e Commerzbank presin që blerjet e obligacioneve nga Banka Qendrore Evropiane “do ta dobësojnë më tej euron”. Kjo për shkak se paratë që do të hidhen në treg kërkojnë investime. Prej rënies së interesit bankat në eurozonë bëhen tërheqëse për obligacionet e huaja shtetërore. “Kështu bonot qeveritare të SHBA-së ofrojnë që tani përqindje më të larta interesi sesa bonot e Portugalisë”, thekson Commerzbank. Profesori i ekonomisë Kuester thotë se “rënia e kursit të këmbimit është një efekt i synuar”, sepse për degët eksportuese të vendeve të eurozonës euroja e dobët është si një lloj program stimulimi. Kjo për shkak se mallrat evropiane bëhen më të lira për tregjet e huaja dhe edhe më konkurruese në treg. (dw)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>