Emerson: Kurrë asgjë e madhe nuk është arritur ndonjëherë pa entuziazëm

Ralph Waldo EmersonRalph Waldo Emerson (1803-1882), the American poet and essayist, author of English Traits (1856) and Society and Solitude (1872).(Photo by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images)

“Njëra ndër bekimet e miqësisë së vjetër është se me ta mund të bësh edhe budallallëqe.”

“Ajo që qëndron pas nesh dhe ajo qëndron para nesh janë çështje të vogla në krahasim me atë që qëndron brenda nesh.”

“Nuk ka rëndësi gjatësia e jetës, por thellësia e saj.”

“Në këtë botë është e lehtë të jetosh mbas opinionitë të saj; në vetmi është e lehtë të jetojmë mbas opinionit tonë; mirëpo njeri i madh është ai i cili në mes në turmës, me një ëmbëlsi të përkryer e ruan pavarësinë e vetmisë.”

“Përvetësoje ritmin e natyrës; sekreti i saj është durimi.”

“Kurrë asgjë e madhe nuk është arritur ndonjëherë pa entuziazëm.”

“Njeriu i cekët beson në fat dhe rrethana; njeriu i fortë beson në shkak dhe pasojë.”

“Një hero nuk është më shumë trim se sa një njeri i zakonshëm, mirëpo ai është më trim vetëm 5 minuta më gjatë.”

“Njerëzit nuk duket se po e kuptojnë që opinion i tyre për botën, është gjithashtu një rrëfim për karakterin e tyre.”

“Paqja nuk mund të arrihet përmes dhunës, ajo mund të arrihet vetëm përmes mirëkuptimit.”

“Lakmia është injorancë. Imitimi është vetëvrasje.”

“Mendja, kur njëherë tërhiqet nga një ide e re, ajo kurr më nuk kthehet në dimenzionin e saj të mëparshëm.”

“Asgjë nuk mund t’ua sjell paqen përveç vetes suaj; Asgjë nuk mund t’ua sjell paqen përveç triumfit të parimeve.”

– Ralph Waldo Emerson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>