‘Axhallarët e pasur’ të politikanëve të Kosovës

E pyetur nga “Zëri”, se si i sheh Jacobson politikanët që zyrtarisht kanë vetëm një pagë por kanë miliona pasuri, ajo thotë:

JacobsonI kam pyetur disa politikanë rreth kësaj dhe të gjithë kanë tregimet e tyre. E kanë xhaxhain e pasur në Zvicër; kanë miq të shumtë që iu kanë dhënë para… Një politikan madje më ka thënë: ‘Çka nëse ndonjë anëtar i Kongresit merr para nga miqtë? Çka do të ndodhte? Kjo s’do të përbënte problem.’ I kam thënë: ‘Po, natyrisht që do të ishte problem.’ Anëtarët e Kongresit shkojnë në burg për këtë.

Jacobson tregon se në SHBA, ka  ish-guvernatorë që janë në burg  për shkak se kanë marrë shuma të mëdha parash.

“Dhe nuk është domosdoshmërisht ekzistenca e pahijeshisë, por edhe vetëm pamja e pahijeshisë. Prandaj, shpresoj se në të ardhmen përmes sistemit të deklarimit të pasurisë do të kemi pasqyrë të qartë se prej nga vjen pasuria e këtyre njerëzve dhe këta njerëz që kanë para do të vlerësojnë se tash janë mjaft të pasur dhe do të përqendrohen në marrjen e vendimeve të duhura për zhvillimin ekonomik të të gjithë vendit”, ka thënë ajo. (zeri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>