KQZ: deri në ora 15:00, 32.38 % gjegjësisht 578.670 votues kanë votuar.

Votues në listën e votuesve 1.794.862
Numri i votuesve të përpunuar (99,58%) 1.787.310
Numri i votuesve që kanë votuar 578.670
Numri i vendvotimeve 2.382
Numri i vendvotimeve të procesuara (99,45%)2.369
Pjesëmarrja në zgjedhje* 32,38%

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), raporton se deri në ora 15:00 dalja në vendvotime ka qenë 32.38 % ose 578.670 votues.

Procesi është duke vijuar normalisht dhe nuk ka raportim për ndonjë parregullsi.

“Dalja në vendvotime ka qenë 32.38 % apo  578.670 votues”.

 
Pjesëmarrja sipas Komuna
Komuna
 
Votues në listën e votuesve
 
Të përpunuara
 
Votuar
 
Pjesëmarrja në zgjedhje*
 
DEÇAN 38.222 (100,00%)38.222 11.310
 
29,59%
GJAKOVË 108.542 (97,76%)106.115 29.645
 
27,94%
GLLOGOC 52.783 (98,09%)51.773 15.013
 
29,00%
GJILAN 94.293 (100,00%)94.293 32.884
 
34,87%
DRAGASH 38.142 (100,00%)38.142 7.686
 
20,15%
ISTOG 45.739 (100,00%)45.739 12.987
 
28,39%
KAÇANIK 30.828 (99,60%)30.705 10.687
 
34,81%
KLINË 46.340 (100,00%)46.340 12.396
 
26,75%
FUSHË KOSOVË 37.871 (100,00%)37.871 13.477
 
35,59%
KAMENICË 33.104 (100,00%)33.104 11.129
 
33,62%
MITROVICË JUGORE 74.157 (100,00%)74.157 22.983
 
30,99%
LEPOSAVIQ 12.482 (100,00%)12.482 7.671
 
61,46%
LIPJAN 57.713 (97,38%)56.200 20.368
 
36,24%
NOVOBËRDË 9.193 (94,12%)8.652 3.561
 
41,16%
OBILIQ 23.434 (100,00%)23.434 7.600
 
32,43%
RAHOVEC 54.341 (100,00%)54.341 15.405
 
28,35%
PEJË 104.082 (100,00%)104.082 32.323
 
31,06%
PODUJEVË 79.245 (100,00%)79.245 28.716
 
36,24%
PRISHTINË 185.635 (100,00%)185.635 70.031
 
37,73%
PRIZREN 165.951 (100,00%)165.951 44.653
 
26,91%
SKËNDERAJ 51.341 (100,00%)51.341 14.822
 
28,87%
SHTIME 25.452 (95,40%)24.282 8.320
 
34,26%
SHTËRPCË 12.222 (100,00%)12.222 5.152
 
42,15%
SUHAREKË 63.256 (100,00%)63.256 19.065
 
30,14%
FERIZAJ 104.688 (100,00%)104.688 33.951
 
32,43%
VITI 45.203 (100,00%)45.203 13.617
 
30,12%
VUSHTRRI 67.656 (100,00%)67.656 23.539
 
34,79%
ZUBIN POTOK 6.321 (87,85%)5.553 3.516
 
63,32%
ZVEÇAN 6.828 (100,00%)6.828 4.119
 
60,33%
MALISHEVË 51.333 (100,00%)51.333 15.457
 
30,11%
JUNIK 5.108 (100,00%)5.108 1.309
 
25,63%
MAMUSHË 4.214 (100,00%)4.214 1.417
 
33,63%
HANI I ELEZIT 8.218 (100,00%)8.218 2.448
 
29,79%
GRAÇANICË 20.367 (100,00%)20.367 6.586
 
32,34%
RANILLUG 4.851 (100,00%)4.851 2.129
 
43,89%
PARTESH 4.547 (100,00%)4.547 1.669
 
36,71%
KLLOKOT 3.592 (100,00%)3.592 1.327
 
36,94%
MITROVICË VERIORE 17.568 (100,00%)17.568 9.702
 
55,23%

krahasuar me vitin e kaluar, në periudhën e njëjtë, sot raportohet numër më i madh i personave që kanë shfrytëzuar të drejtën e tyre për votim.

Komunat me shumicë serbe vazhdojnë të kenë numrin më të madh të qytetarëve që kanë shfrytëzuar të drejtën e tyre për votim. Pas tyre, vjen Prishtina dhe Ferizaji, ndërsa rajoni i Prizrenit ka daljen më të ulët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>