Nesër gjashtë orë e pakalueshme Gryka e Kaçanikut

Nga ora 10:00 deri në 16:00 mbyllët rruga nacionale N2 Hani i Elezit – Prishtinë do të jetë e bllokuar në Grykën e Kaçanikut.

Këtë do ta bëjë Ministria e Infrastrukturës, që siç thotë, me qëllim të largimit të erodimeve,pasi që njëra korsi e saj është jashtë funksionit.

Për t’u kryer kjo punë nga kompania e mirëmbajtjes në Rajonin e Ferizajt,përveç Policisë së Kosovës e cila duhet t’i mbështetë në menaxhimin e trafikut duke e orientuar atë në drejtim të rrugës rajonale Glloboçicë-Doganaj, rruga nacionale Hani i Elezit-Prishtinë në Grykën e Kaçanikut do të jetë e mbyllur për 6(gjashtë) orë dhe se trafiku do të zhvillohet rrugës alternative për Glloboçicë. (rtk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>