Kreu i SASHK më në fund flet për ndërprerjen e grevës në arsim

Kryetari i Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SASHK), Jakim Nedellkov më në fund ka folur për arsyet e ndërprerjes së grevës në arsim dhe se për çfarë marrëveshje bëhet fjalë me ministrinë e Arsimit dhe ate të Punës dhe Politikave Sociale. Duke diskutuar për kërkesën e rritjes së rrogave dhe për mosrealizimin e saj si një nga kërkesat kryesore gjatë grevës, Nedelkov ka theksuar se është herët të flitet se sa përqind do të rriten rrogat e mësimdhënësve, por premton se pas një rishikimi nga ana e Ministrisë së Financave nën mbikëqyrjen e tyre, rrogat e mësuesve do të barazohen me ato të sektorëve të tjerë publik.
“Sa i përket rritjes së rrogave të mësuesve që është një çështje e rëndësishme për ne, jemi marrë vesh që gjatë periudhës së ardhshme MASH-i, SASHK-u dhe Ministria e Financave në mënyrë reale do të analizojmë rrogat në arsim duke i krahasuar ato me rrogat tjera të veprimtarisë nëpër sektorët publik d.m.th do të kërkojmë pasi jemi të bindur se rrogat tona janë më të ulëta për dallim nga sektorët tjerë publik, jemi të bindur në mundësin që të bëhet një korrigjim dhe rrogat tona të lëvizin përpjetë dhe të kemi një rrogë reale sikur të gjithë të tjerët në sektorin publik”, nënvizoi Nedelkov.
Sipas tij, Ministria e Arsimit duhet të respektojë Marrëveshjen Kolektive dhe për 11 ditët grevë, mësuesve do t’u lëshojë rrogë ashtu edhe siç parasheh ligji për Arsim Fillor dhe të Mesëm.
“Zgjidhja është e tillë dhe ne në bazë të ligjit e kishim patjetër të gjejmë një zgjidhje ‘solomone’ ku gjobat dhe shpërblimet të dala nga testimi ekstern të prolongohen që d.m.th se nuk do të ketë gjoba dhe shpërblime për kolegët tanë që ishin në listat publike deri atëherë kur MASH-i dhe SASHK-u nuk merren vesh për modelin e ri të testimit ekstern dhe mënyrës së re të vlerësimit të mësuesve”, theksoi kryetari i SASHK. (INA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>