OSBE: Situata gjithnë e më e turbullt në Maqedoni

Çfarë propozon Asambleja Parlamentar e OSBE-së për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni.Përfaqësuesi i Posaçëm i Asamblesë Parlamentare të OSBE-së për Evropën Juglindore, Roberto Battelli (MP, Sllovenia) sot shprehu shqetësim rreth zhvillimeve gjithnjë e më të turbullta politike në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, informon INA.

Ai vuri në dukje si shqetësuese zhvillimet e vazhdueshme në Shkup janë, mbi të gjitha, mungesa e zgjatur e dialogut konstruktiv në të gjithë spektrin politik.
Përfaqësuesi i posaçëm gjithashtu theksoi nevojën për të ruajtur ligjshmëri, pavarësinë dhe paanshmërinë e institucioneve të vendit, duke promovuar llogaridhënien, në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin përkatës.

“Si një qytetar i rajonit dhe si një nga shumë njerëz që me të vërtetë kujdesen për përparimin e këtij vendi, unë nxis udhëheqësit politikë të veprojnë në mënyrë të përgjegjshme – në interes të qytetarëve dhe të vendit” tha Battelli.

Sipas tij, është e rëndësishme që të gjitha partitë politike të kontribuojë në gjetjen e një zgjidhje për krizën e tanishme dhe të punojë për të siguruar një parlament funksional.

Përfaqësuesi i posaçëm gjithashtu i bëri thirrje qeverisë dhe opozitës për të lejuar organet gjyqësore kompetente për të ndërmarrë hetime të shpejta dhe të plota me pavarësi dhe transparencë të plotë.

Në lidhje me akuzat shqetësuese të shkallë të gjerë përgjimin e komunikimeve private, Battelli vuri në dukje pozicionin e AP të OSBE-së në çështjen e përgjegjësisë në sektorin e sigurisë, duke përfshirë shërbimet e inteligjencës, siç pasqyrohet në Rezolutën e saj 2014 mbi Kontrollin Demokratik të publikut dhe Sektorët private të sigurisë.

Përfaqësuesi i posaçëm gjithashtu rikujtoi ekzistencën brenda parlamentit në Shkup të Komisionit për Mbikëqyrjen e Punës së Drejtorisë për Siguri dhe kundërzbulim dhe Agjencisë për Inteligjencë, i përbërë edhe nga përfaqësues të opozitëse. Ai u bëri thirrje të gjithë aktorëve politikë për të bërë përdorimin e plotë të Komitetit për të nxitur përgjegjshmërinë, veçanërisht në kontekstin e pretendimeve të tanishme. (INA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>