Ambasadori i Hollandës përgëzon Eco Guerillën

ecoAmbasadori i Mbretërisë së Hollandës në Maqedoni, Shkëlqesia e Tij z. Wouter Plomp sot realizoi një vizitë në zyrat e organizatës Eco Guerilla në Tetovë për të përgëzuar aktivistët e mjedisit për suksesin e arritur me rastin Jugohrom.

  1. Plomp poashtu shfaqi interesim për problemet tjera të shumta që qytetarët e Tetovës kanë në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës, si dhe masat e aksionet që Eco Guerilla pritet të ndërmer në të ardhmen për të adresuar më seriozisht dhe këto çështje.

Në këtë takim u shqyrtuan dhe mundësitë e bashkëpunimit midis Eco Guerilla dhe Institucioneve Hollandeze por dhe Sektorit Civil në Mbretërinë e Hollandës, në fushën e shkëmbimit të informacionit, ekspertizës, aktivizmit por dhe praktikave më të mira në adresimin dhe zgjidhjen e problemeve mjedisore.

  1. Plomp konfirmoi mbështetjen e Ambasadës Hollandeze për aktivitetet dhe misionin e Eco Guerilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>