Çka përmban kapitulli i 17-të i procesit të skriningut të BE-së në Maqedoni?

skrining BE MKNë Maqedoni ekziston optimizëm për anëtarësim në institucionet euro-atlantike, në BE dhe në NATO.
Procesi i skriningut për Maqedoninë do të thotë shumë punë ku do të duhet të kyçen shumë institucione vendore dhe organizata jo-qeveritare që kanë përvojë në këtë proces nga vizitat e punës nëpër vendet evropiane.

Procesi i skriningut, sipas faqes zyrtare të Komisionit Evropian, zyrës për Zgjerim dhe Fqinjësi të mirë, do të thotë “Ngjizje të planeve dhe ligjeve për integrim në BE të vendeve që tentojnë anëtarësimin”

I gjithë procesi i skriningut ka 35 kapituj të cilat duhet të kalohen me shumë kujdes thuajse nëpër të gjithë institucionet dhe drejtoritë e shtetit, njofton Telegrafi Maqedoni.

Kapitulli i 17-të: Rregulloret ekonomike dhe monetare
Ky kapitull është pjesë që duhet të harmonizohet nga institucionet financiare dhe ekonomike në vend, në bashkëpunim me institucionet financiare dhe ekonomike të BE-së dhe shteteve anëtare. Me harmonizimin e ligjeve të BE-së të Maqedonisë, ju ndalohet qasja e lirë e institucioneve shtetërore dhe sektorit publik në bankën qendrore në vendet që kanë qëllim anëtarësimin.

Qëndrueshmëria financiare dhe rritja financiare do të sigurohet me harmonizimet e ligjeve të reja në Maqedoni dhe gjithashtu nëpërmjet procesit të fiskalizimit të denjë dhe gjithpërfshirës.

Menaxhimi me monedhën euro, përveç monedhës vendore gjithashtu do të rregullohet me ligjet e reja dhe harmonizimin e ligjeve ekzistuese.

Telegrafi Maqedoni në ditët në vazhdim do t’ju sjell harmonizimi e ligjeve të Maqedonisë, pas procesit të skriningut në vend, sipas çdo kapitulli. /Telegrafi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Qendra Informative Shqiptare "Liria"