BOLL MË rasteve të montuara dhe padrejtësive kundrejt shqiptarëve.

Protesta

Sa më shumë të heshtim, aq më shumë do të rritet “zullumi”, e njëkohësisht me heshtjen dhe mosveprimin tonë e aprovojmë padrejtësinë.
E vetmja mënyrë për t’a luftuar padrejtësinë, në këtë paloshtet janë protestat masovike.
Të gjithë, të bashkuar të protestojmë kundër padrejtësisë, kundër ksenofobisë së gjykatave, prokurorisë dhe institucioneve fashizoide.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>