Fati tragjik i shqiptarëve të Prilepit – Gjurmë Shqiptare

Si u zhdukën shqiptarët e Prilepit? Masakrat, urrejtja, asimilimi, largimi… Si u kthye qyteti shqiptar, në një qytet i antishqiptarëve?

Në fund të këtij reportazhi janë xhiruar momente se si forcat policore në qytetin e Prilepit ndalojnë, pengojnë dhe ndjekin ekipin televiziv të gazetarit Mema nga Shqipëria duke i bërë atij kontrolle të imëta.

Ja si i trajtojnë shqiptaret e Prilepit sllavët:

Sherif Sulejmani“Шериф Суљеман – човекот што можеби го убил србоманскиот деец Глигор Соколовиќ

Шериф Суљеман бил „арнаут“ од Прилепско. Деец на Македонската револуционерна организација – МРО – ТМОРО – ВМОРО – ВМРО. Историјата го памети како Турчин – по милет. Ама етнички, тој најверојатно бил Албанец.

Суљеман раководел со своја вооружена група која често извршувала терористички задачи по наредба на ВМРО.

http://www.oldprilep.com/sherif-suljeman/

Во Првата светска војна Шериф Суљеман, со своја вооружена група е активен во Прилепско. Во 1917, Шериф Суљеман е активен во околината на манастирот Трескавец и околијата. Во 1910 година, тој повторно е сликан на народен собир близу Трескавец.

Шериф Суљеман (во некои извори наречен и – Шукри), со својата група одржувал соработка со ВМРО-војводата Петар Ацев. Поради своите врски со организацијата Суљеман е уапсен од турските власти и осуден на тешка робија во подрум Кале во Бодрум, Мала Азија, од каде што е ослободен во 1908 година за време на Хуриетот.
*(Известия на Института за българска литература. Т. 7, 1958, стр. 359.)

Се претпоставува дека на 29 јули 1910 година, на патот од Прилеп за Небрегово, Шериф Суљеман го убива србоманскиот војвода Григор Соколов, како одмазда за убиството на ВМРО-војводата Ѓорѓи Ацев.

Според српскиот четник Василије Трбиќ, пак, којшто потоа пристигнал на местото на убиството, Григор Соколовиќ е убиен на патот меѓу селата Присад и Дабница, а убијците се Афуз Шукрија од Прилеп и Џемо Нуја од Шутево, Кичевско. Трбиќ смета дека зад акцијата стојат турските власти, чијшто план бил да ја искористат како повод за тормозење и грабежи насочени кон месното население, особено – побогатите жители во Прилеп.
*(Војвода Василије Трбић: „Мемоари – Казивања и доживљаји војводе велешког, књига прва“, Београд, 1996, с. 222 – 229.)

Има и трета верзија за убиството на Соколовиќ. ВМРО-војводата Милан Матов во своите Спомени пишува дека самиот тој го организирал убиството на Соколовиќ, без знаење на Петар Ацев, а физичките убијци се Нове Џемов од кичевското село Премка и еден негов пријател.”

Der Arnaute des Klosters - Shqiptari tek Manastiri i Prilepit

 

Në foto teksti gjermanisht: “Der Arnaute des Klosters” (Shqiptari i Manastirit të Prilepit)

 

Gute Freundschaft -Shoqëri e mirë

 

“Gute Freundschaft” (Miqësi e mirë)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>