Fatkeqësia asnjëherë nuk është e rastësishme!

Anonym - Unfall ist nie Zufall

Një fjalë e urtë gjermane thotë: Fatkeqësia asnjëherë nuk është e rastësishme!

Ein Unfall ist kein Zufall

3 fjalitë kryesore të teorisë së rrezikut

Është vetëm çështje kohe, se kur një rrezik të shndërrohet në një fatkeqësi.

Fatkeqësitë (aksidentet) nuk ndodhin, ato shkaktohen.

Madhësia e aksidentit varet nga rastësia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>