Gjuha shqipe shkilet me “dy këmbë” nga Fondi për Sigurim Shëndetësor

GJUHA SHQIPEPacientët humbin mijëra denarë sepse nuk dinë maqedonisht, drejtori Faton Ahmeti i pakapshëm

 

Luftë, jetë të humbura, marrëveshje paqësore…

E gjithë kjo që të respektohet gjuha dhe flamuri i shqiptarit të Maqedonisë. Por 22 vite pas luftës, gjuha shqipe nuk po respektohet edhe pse ka ligj që e përcakton këtë çështje. Tabela para institucionit në dy gjuhë, por një kërkesë të thjeshtë nuk mund të dorëzohet në gjuhën shqipe.

I operuar, dy herë vjen nga Tetova për të marrë një vërtetim të thjeshtë se ka qenë i punësuar kur e ka kryer operacionin, por endet prej një sporteli në sportel tjetër. Kjo për shkak se nuk e ka mbushur kërkesën në gjuhën maqedonase.

Gazetari: Mirëdita. Kërkoj falje.
Punonjësja: Nuk guxoni të xhironi.
Gazetari: Guxojmë për shkak se kryeni funksion publik. Përse nuk ka kërkesa në shqip? Dhe perse silleni keq me pacientin?
Punonjësja: Të ju pyes, a po ju dukemi si arkiv?
Gazetari: Përse pra e dërgojnë këtu?

Prej në dere në derën tjetër, pacient që sapo ka dalë prej një operacioni të rëndë.

Administratori: Nuk dua shumë të hy në detaje, kolegja i tha që duhet ta bëjë…
Gazetari: Ku është kolegja?
Administratori: Sapo doli.
Gazetari: Por nuk mundet të dalë tash.
Administratori: E si nuk mundet?
Gazetari: 15:26 është, jo 15:30.
Administratori: Ti a punon në ndonjë institucion? 2,3 minuta do të ndryshojnë diçka?
Gazetari: Po, sepse ai do të mbetet pa vërtetim.
Administratori: Ka në dhomën 9, shko atje. Atje lartë.
Gazetari: Atje na thanë se nuk jemi për aty.
Administratori: Si nuk jeni për atje?
Vetëm pak.

Administratori – (kolegeve të zyrës me numër 9): Pala prej në mëngjes që është këtu…
Koleget: Të lutem Toni, shefi na kërkon.

Me gënjeshtrën se i kërkon shefi, të gjithë të punësuarit u larguan nga dera e pasme, e pacienti mbeti edhe një ditë pa dokument.

Është refuzuar kërkesa juaj. I thash a mund ta di arsyen se përse kur i kam të gjitha dokumentet në rregull. Më tha për shkak se nuk e ke shkruar në gjuhën maqedonase dhe në alfabetin cirilik. Po thash që unë nuk e di alfabetin cirilik… Ose tha ta mbushë dikush tjetër poshtë. I thash zonjë nuk mund t’ia jap të dhënat e mia dikujt… Publikisht e them se i shkrova te faqja zyrtare Zëvendëskryeministrit tonë shqiptar që e promovon dygjuhësinë në çdo tubim, në çdo takim me qytetarët. Dua t’ia përkujtoj atij se aspak nuk ekziston dygjuhësia. Dy herë, tre herë shkoj pyes a mundet të ma jepni të paktën në gjuhën shqipe, siç më takon ta kryej shërbimin, jo nëse don në gjuhën maqedonase, ose nuk ka”, thotë qytetari i mërzitur.

 

Tentuam ta kontaktojmë edhe drejtorin e Fondit për sigurim shëndetësor, Faton Ahmetin, por nuk u përgjigj thirrjeve tona.

 

KlanMacedonia / Furkan Saliu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>