Kategorizimi: më shumë dhe më pak e keqe…

srebrenicaVetëm ata që vendosin për të mos e parë, nuk shohin lidhjen mes të keqes, të ligës, jonjerëzores… Ndaj e “kategorizojnë” në me shumë dhe më pak të keqe… të papranueshme dhe të pranueshme. Ndaj pranojnë të bashkëjetojnë me te, të përfitojnë bashkë me te… !

Cfarë i bën kjo këta individë, parti… !?

Afrim Fanda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>