Maqedonia “vlon” nga Bashkësitë fetare, të ndryshme nga BFI

Aktvendimi gjyqësor për themelimin e Bashkësisë Islame SelefijePas reagimit të sotëm të BFI-së për regjistrimin e Bashkësisë Islame Selefiste, në Komisionin për marrëdhënie mes komuniteteve fetare figurojnë edhe disa bashkësi tjera religjioze, mëson in7.tv

Një hulumtim që ka bërë in7, në evidencën e grupeve të bashkësive religjioze në faqen e Komisionit për marrëdhënie mes komuniteteve fetare dhe grupeve religjioze pos Bashkësisë Islame Selefiste DAR EL HADITH me seli në Shkup, figurojnë edhe 3 grupe tjera religjioze të regjistruara.

Bëhet fjalë për bashkësinë EHLI SUNNET VEL XHEMAT (XHAMIA TRIZLLA) e regjistruar në qytetin e Prilepit. GRUPI RELIGJIOZ I TARIKATIT SUFI ME SELI NË TEQE e regjistruar në Shkup. BASHKËSIA E EHLI SUNETIT E XHEMATIT-KUMANOVË e regjistruar në Kumanovë dhe GRUPI RELIGJIOZ KADERI BEDEVI ZAKIRIJE – KUMANOVË bashkësi e cila gjithashtu është e regjistruar në Kumanovë.

Gjatë ditës së sotme Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë reagoi ashpër ndaj vendimit të Gjykatës Themelore Shkupi 2 në Shkup cila ka lejuar regjistrimin e “Bashkësisë Islame Selefiste DAR el hadith”. Nga BFI, këtë akt e quajtën të turpshëm dhe shumë të dëmshëm për unitetin e myslimanëve. Nga BFI theksuan se Ligji nuk lejon regjistrimin e dy bashkësive që mbajnë të njëjtin emër, kanë të njëjtat burime, dhe kryejnë të njëjtat praktika fetare. /in7.tv/

Ja edhe lista e plotë e bashkësive fetare, grupeve fetare dhe objekteve fetare të regjistruara në Maqedoninë e Veriut:

Регистрирани верски заедници

1. ИСЛАМСКА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕГ.ВЗ.БР. 1/08)

ул.“Чаирска“ бр.52 Скопје

В.д. Реис ул Улема Хаџи Шаќир ефенди Фетаи

тел: 3 117 410, 3 117 530 факс: 3 117 883

2. ЕВРЕЈСКА ЗАЕДНИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РЕГ.ВЗ.БР. 2/08)

ул.“Борка Талевски“ бр.24, Скопје

Берта Романо-Николиќ

тел/факс: 3 237 543, 3 214 799

3.ЈЕХОВИНИ СВЕДОЦИ – ХРИСТИЈАНСКА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА (РЕГ.ВЗ.БР. 3/08)

ул.“Алжирска“ бр. 36, Скопје

Даниел Јовановиќ

тел/факс: 3 237 543, 3 214 799

4.СВЕТА СТОЛИЦА – НА СУФИСКИТЕ ЕРЕНЛЕРИ НА СВЕТОТ ВО МАКЕДОНИЈА (РЕГ.ВЗ.БР. 4/08)

ул.“Виетнамска“ бр. 14-а Скопје

Шејх-Ул-Улем Рухидин Сербез

02 3292-611; 070 607-111

5. ВАИШНАВСКА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА (РЕГ.ВЗ.БР. 6/08)

ул.“Иван Козаров“ бр.35, Скопје

Васил Каракамчев

02 2780-176

6. ПРАХРИСТИЈАНСКА ЗАЕДНИЦА “УНИВЕРЗАЛЕН ЖИВОТ“ (РЕГ.ВЗ.БР. 7/08)

ул.“Црвена Општина“ бб Скопје

Силвана Петрушева

02 3115-277; 070 983-338

7. ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА НА ПРАВОСЛАВНИ АЛБАНЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (РСВЗРГ БР. 6/15)

Ул Ловченски пат, ББ, во деловен простор Премиер, Битола

Ристо Кирјас

Ул Димче Лахчански, бр 64-9, Битола

8. ХРИСТИЈАНСКА ЗАЕДНИЦА ТРИНИТАС (3 РСВЗРГ 8/16)

Ул Рајко Жинзифов, бр 50-1/20 Скопје

Александар Вулетиќ, Бул. Јане Сандански бр 27-39, Скопје

9. БЕКТАШИСКА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА – БВЗ СО СЕДИШТЕ ВО „ХАДР БАБА ТЕЌЕ“ (РСВРГ-10/16)

ул Јанко Михајлоски бр. 84, Кичево

Исмет Килоси, с. Црвивци – Осломеј Кичево

 

 

10. ИСЛАМСКА СЕЛЕФИСКА ЗАЕДНИЦА „ДАР ЕЛ ХАДИС“ (РСВЗРГ-8/20)

ул Благоја Паровиќ бр. 1/1-16, Скопје

Шејх Џемаљ Јакупи

 

 

Регистрирани религиозни групи (Grupe religjioze të regjistruara)

 1. ХРИСТИЈАНСКА ЦРКВА „СЛОВО НА НАДЕЖ“ (РЕГ.РГ.БР. 7/09)

бул. “Видео Смилевски-Бато“бр.71 локал 2, Скопје

Перо Тодороски

02 2434-338; 077 554-819

 1. РЕФОРМНО ДВИЖЕЊЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ НА СЕДМИОТ ДЕН (РЕГ.РГ.БР. 9/09)

ул. “Бутелска“ бр.64 Скопје

Часлав Дичевски

3.ХРИСТИЈАНСКО ДВИЖЕЊЕ „НОВА НАДЕЖ“ (РЕГ.РГ.БР. 16/09)

ул: “20 Октомври“ бр.8, Скопје

Томо Јосовиќ

02 3230-789

 1. КАДЕРИСКА РЕЛИГИОЗНА ГРУПА „ЏЕННЕТ“ (РЕГ.РГ.БР.5-I)

ул:“Ѓуро Пуцар-Стари“ бр. Бб Куманово

Екрем Џеватовски

078 401-740

 1. СЛОБОДНА ЕВАНГЕЛСКА ЦРКВА“ДОБРА ВЕСТ“ (РЕГ.РГ.БР.2/08-I)

ул.“ Ратко Митровиќ “ бр. 61- б населба Драчево

Мите Гошев

02 2458-558

 1. ЕХЛИБЕЈТСКА БЕКТАШИСКА РЕЛИГИОЗНА ГРУПА НА МАКЕДОНИЈА (РЕГ.БР.19/10)

Ул.Ленининова бр.10 Кичево

Муртеза Пашо

 1. ХРИСТИЈАНСКА ЦРКВА ОАЗА ВО РМ (РЕГ.БР.20/10)

Ул.Никола Карев бр.32

Зоран Илиевски

 1. ЕХЛИ СУННЕТ ВЕЛ ЏЕМАТ (ТРИЗЛА ЏАМИЈА) (РЕГ.БР.РГ.1/12)

Ул. Тризла бб, 7500 Прилеп

075 751-671

trizla.dzamija@gmail.com

Сулејман Фејзуловски

 1. РЕЛИГИОЗНА ГРУПА ДОМ НА МОЛИТВА (РСВЗРГ 3/17)

ул. Васил Стефановски бр. 5, Скопје

Брајан Давид Бренцхлеј, ул. Љуба Ивановиќ“ бр. 5-А, Скопје

 1. ТАРИКАТСКА РЕЛИГИОЗНА ГРУПА СУФИ СО СЕДИШТЕ ВО ТЕЌЕ (РСВЗРГ 7/17)

ул. Брсјачка буна бб, Скопје

Бенат Асан, ул. Карбуница бр. 3, Скопје

 

 

 1. БАШКСИА Е ЕХЛИ СУНЕТИТ Е ЏЕМАТИТ – КУМАНОВО (РСВЗРГ 1/20)

ул. 11-ти Ноември, бр. 105, Куманово

Садула Бајрами, ул. Трајко Јовановски – Кмет, бр. 34, Куманово

 

 

 1. КАДЕРИСКА БЕДЕВИСКА РЕЛИГИОЗНА ГРУПА ЗАКИРИЈЕ – КУМАНОВО (РСВЗРГ 4/20)

ул. Веселин Маслеша, бр. 2, Куманово

Акиф Алиевски, ул. Веселин Маслеша, бр. 2, Куманово

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>