Prej sot gjoba prej 20 € për mosrespektim të masave mbrojtëse – për festat e majit, të premten, të shtunën dhe të dielën, ora policore prej 14:00

lejohet levizjaMë 1,2 dhe 3 maj, gjegjësisht të premten, të shtunën dhe të dielën, do të lejohet lëvizja e qytetarëve prej në ora 05:00 deri në orën 14:00. Ndalimi në lëvizje në tërë vendin do të fillojë në ora 14:00 dhe do të zgjasë deri në orën 05:00 të mëngjesit ditën e ardhshme.

Personat e moshës mbi 67 vjeç, të premten, të shtunën dhe të dielën, mund te lëvizin prej në ora 05:00 deri në orën 11:00.

Të gjithë fëmijët dhe të rinjtë deri në moshën 18 vjeçare, të premten, të shtunën dhe të dielën do të mund të dalin prej në ora 12:00 deri në orën 14:00.

Mbeten në fuqi të gjitha masat tjera për mbrojtje nga COVID-19, të miratuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Prej sot çdo person në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut është i detyruar të mbajë mbrojtëse personale gjatë daljes jashtë shtëpisë, gjegjësisht gjatë lëvizjes në vende publike dhe hapësira të tipit të hapur dhe të mbyllur, tregje, në transportin publik dhe në hapësira të mbyllura të operatorëve të cilët për shkak të natyrës së veprës së tyre përfaqësojnë vend të grupimeve të më shumë personave (institucionet shtetërore, marketet, shitoret, bankat, postat, sallat e pritjes, institucionet shëndetësore dhe të ngjashme).

Me pajisje personale mbrojtëse për fytyrë me dekret nënkuptohet çdo formë e mbrojtjes që e mbulon pjesën e hundës dhe gojës (maske respiratore FFP2 ose standard më i lartë, maskë kirurgjike për një përdorim, maskë tekstili për më tepër përdorime, shami mëndafshi ose shall, shami pambuku ose shall dhe të ngjashme).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>