Statistikat 1908-09: Shkupi me shumicë shqiptare

statistika shkupiSipas një dokumenti me të dhëna statistikore të Perandorisë Osmane, në vitin 1908 – 1909 në Shkup ka pasur më shumë shqiptarë se sa etnitete tjera.

Sipas kësaj kopje të dokumentit, Shkupi ka pasur 50.258 shqiptarë, 29.080 bullgarë (që aludohet në maqedonasit e sotëm) dhe 9264 serb. Kjo statistikë tregon se Shkupi ka qenë kryeqendër shqiptare në Ballkan, me më shumë banorë se qendrat e tjera.

Tetova ka pasur 52076 banorë shqiptarë, ndërsa Gostivari 23197 shqiptarë. Po ashtu, edhe në këto të dhëna përdoret termi bullgarë për banorët sllavë.

Këto statistika tregojnë vendet me shumicë të popullsisë shqiptare me numër të saktë të popullsisë dhe përqindje.

Në këtë statistikë bien në sy vendet shqiptare në Mal të Zi: Tuzi, Gucia dhe Rozhaja.

Sipas kësaj statistike Tuzi kishte 7647 banorë dhe të gjithë ishin të përkatësisë nacionale shqiptare.

Gucia kishte gjithsej 12073 banore prej ku prej tyre 9905 banorë apo 82,6% ishin shqiptarë, 1812 banorë apo 15,5% ishin serbë ndërsa të tjerë ishin 356 banorë apo 2,9%.

Rozhaja kishte gjithsej 17466 banore prej ku prej tyre 15032 banorë apo 86,5% ishin shqiptarë kurse 2434 banorë apo 13,5% ishin serbë.

Tuzi ka qenë qytet 100% shqiptar. E njëjta vlen edhe për Kaçanikun.

Prishtina kishte 60968 shqiptarë e 11093 serbë. Peja kishte 50440 shqiptarë e 13303 serbë. Prizreni kishte 64569 shqiptarë, 17219 serbë e asnjë turk. Ndërsa, Gjakova kishte 70963 shqiptarë e 687 serbë.

Në tabelë mund të gjeni edhe të dhënat për qytetet tjera të Vilajetit të Kosovës, përfshirë numrin e banorëve sipas kombësisë dhe përqindjen. (INA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>