IRL: “Prokurorët e refuzuan ekspertizën gjermane si të pakuptimtë”

Spitali-Modular_tetoveProkurorët kërkuan që gjykata e Tetovës t’i refuzojë ekspertët gjermanë si dëshmitarë me arsyetimin se ekspertiza gjermane ishte “i parëndësishme” për këtë rast. Ata vetë e kanë prezantuar aktekspertimin si provë, pa shpjeguar se për çfarë bëhet fjalë për provat dhe më pas kërkojnë që të mos diskutohet.

 

Në regjistrimin audio të seancës gjyqësore, prokurorët Zorica Pavloviq dhe Dejan Petreski nga Prokuroria e Shkupit refuzojnë kërkesën për seancë dhe dëshminë e ekspertit gjerman dhe sigurojnë mbrojtjen se qëllimi i tyre është vetëm zvarritja e gjykimit, transmeton TS.mk.

Prokuroria Publike e Republikës lëshoi ​​një demant publik për IRL duke pretenduar se gazetarët gënjejnë se ekspertiza gjermane nuk ishte ofruar si provë në procedurë. Po ashtu, në njoftimin publik të shpërndarë më 14 gusht 2023 pas transmetimit të dokumentarit hulumtues “Vrasja në Tetovë”, po ashtu thuhet se ekspertiza gjermane praktikisht ka vërtetuar se kush është fajtori për aksidentin, duke aluduar për lidhjen nga kabllot.

“Pretendimet se ekspertiza e ekspertëve gjermanë nuk është paraqitur si provë në procedurë gjyqësore janë absolutisht të pavërteta. Ekspertiza zyrtare nga Instituti Kriminalistik i Shërbimit Penal Federal dhe laboratori nga Gjermania është pjesë përbërëse e materialit dëshmues. Ajo iu është dorëzuar në mënyrë të rregullt palëve në procedurë, bashkëngjitur me aktakuzën dhe gjatë gjykimit është paraqitur publikisht si provë para Gjykatës. Seancat gjyqësore për këtë rast kanë qenë të hapura për publikun, andaj paraqitja e gënjeshtrave të tilla është tërësisht tendencioze”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Publike.

Nga zyra e Joveskit theksohet se e gjithë kjo është e dukshme për të gjithë ata që kanë përcjellë seancat. Ekipi i IRL-së e ka përcjellë gjykimin në Tetovë dhe ka marrë të gjitha transkriptet gjyqësore dhe audio incizimet e seancave dhe këto kanë qenë bazë që dokumentari i IRL-së të argumentojë se kjo ekspertizë nuk është marrë parasysh. Pikërisht për këtë pretendim të IRL-së ka reaguar ashpër në demantin e tij prokurori i shtetit Joveski.

Seanca ku u diskutua nëse ekspertiza gjermane duhet pranuar si provë është mbajtur më 02.03.2023 në Tetovë. Atë ditë në sallën e gjyqit Joveski i përfaqësoi dy prokurorët e prokurorisë së Shkupit, Zorica Pavloviq dhe Dejan Petreski.

IRL ka transkript dhe audio incizim të gjykimit, kur avokatët mbrojtës kërkojnë që në sallën e gjyqit të thirret eksperti mjeko-ligjor nga policia gjermane, i cili ka kryer kontrollin dhe ka përgatitur ekspertizën e dorëzuar nga autoritetet hetuese maqedonase.

Në procedurë gjyqësore nuk janë paraqitur as konstatimet e ekspertëve të mjekësisë ligjore nga policia gjermane. Dhe, në fakt, është një nga ekspertizat kyçe, përveç atij të ekspertit elektrik, që vë në dukje marrëdhëniet shkak-pasojë të zjarrit dhe përhapjes së tij të shpejtë, përcjell TS.

Ekspertët gjermanë shprehen qartë në përfundimet e tyre se materialet dhe vetë ndërtesa ishin problematike dhe lejuan që zjarri të përhapej me shpejtësi. Ata theksojnë se prania e një sasie të madhe oksigjeni në kombinim me poliuretani ose panelet pur-nga të cilat është ndërtuar. Më pas, fakti që në spital nuk kishte barriera kundër zjarrit që do të kishin penguar përhapjen e mëtejshme të zjarrit, ose të paktën do ta vështirësonin atë, që mbi të gjitha është një detyrim ligjor për t’u instaluar sipas standardeve të sigurisë.

Dhe së fundi, si arsye tregohet edhe ndërtimi i hapur i ndërtesës në papafingo, ku gazi i dëmshëm mund të përzihet me oksigjen dhe të përhapet kudo në një kohë shumë të shpejtë. Kjo është edhe arsyeja që spitali u dogj deri në themel në një kohë kaq të shkurtër.

Prokurorët në asnjërën nga seancat nuk lejuan pyetje për arsyet që çuan në përhapjen e shpejtë të zjarrit, pasi ato rrethana nuk ishin objekt i aktakuzës. Gjyqtari Jordan Velkovski i pranoi të gjitha kundërshtimet, sepse siç ka theksuar disa herë se gjykimi ka të bëjë me krime të tjera, përkatësisht mosveprim sipas rregullave shëndetësore. ts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>