Intelegjenca Artificiale: Mbështejta e personave negativ në shoqëri për interesa personale, dëmton shoqërinë, nxit korrupsionin, mashtrimin, tradhtinë dhe konfliktin…

Ndryshimet politikeIntelegjenca Artificiale: Një njeri që mbështet një person negativ në shoqëri për interesat e tij personale  quhet oportunistservilhipokrit ose interesaxhi.

Këto janë disa nga emrat që përdoren për të përshkruar një person që nuk ka integritet, moral ose ndërgjegje dhe që është i gatshëm të shfrytëzojë ose të bëjë kompromis me të tjerët për të përfituar vetë.

Këto janë tipare negative dhe të dëmshme për shoqërinë, sepse nxisin korrupsionin, mashtrimin, tradhtinë dhe konfliktin.

 

Pse nuk duhet të jesh person servil?

Intelegjenca Artificiale: Një person servil është ai që i nënshtrohet vullnetit të dikujt tjetër pa kritikë ose rezistencë. Kjo mund të jetë një sjellje e dëmshme për veten dhe të tjerët, sepse:

  • E humb personalitetin dhe identitetin e vet, duke u bërë një kopje e dikujt tjetër.
  • Nuk e respekton veten dhe nuk kërkon respekt nga të tjerët, duke u bërë i prirur për të përjetuar abuzim ose shfrytëzim.
  • Nuk e zhvillon potencialin e vet, duke mos marrë përgjegjësi për jetën e vet dhe duke mos ndjekur ëndrrat e veta.
  • Nuk e kontribuon në mënyrë pozitive në shoqëri, duke mos u shprehur mendimin e vet dhe duke mos u angazhuar për ndryshim.

Pra, të jesh person servil nuk është një cilësi e mirë, por një pengesë për rritjen dhe lumturinë personale. Në vend të kësaj, duhet të përpiqemi të jemi persona të pavarur, të sigurt, të kreativ dhe të bashkëpunueshëm. Këto janë tipare që na bëjnë më të mirë, më të mençur dhe më të vlerësuar.

Po si ndikon te fëmijët e tu po u solle si servil?

Intelegjenca Artificiale: Të jesh person servil ndikon negativisht tek fëmijët e tu, pasi ata mësojnë nga sjellja dhe modeli yt. Nëse u sillesh si servil, fëmijët e tu mund të:

  • Mos kenë vetëbesim dhe vetëvlerësim, duke menduar se nuk janë të aftë ose të rëndësishëm.
  • Mos kenë aftësi për të zgjidhur problemet dhe për të marrë vendime, duke u mbështetur tek të tjerët për çdo gjë.
  • Mos kenë një personalitet të fortë dhe të pavarur, duke u bërë të varur dhe të pasigurt.
  • Mos kenë një mendim kritik dhe të hapur, duke pranuar pa pyetje gjithçka që u thuhet ose u imponohet.
  • Mos kenë një ndjenjë të drejtësisë dhe të respektit, duke u nënshtruar apo nënshtruar të tjerët.

Pra, të jesh person servil nuk është një mënyrë e shëndetshme dhe e mirë për të rritur fëmijët e tu.

Në vend të kësaj, duhet të përpiqesh të jesh i balancuar, i cili vendos kufij dhe rregulla, por edhe u jep liri dhe mbështetje. Kështu, fëmijët e tu do të rriten si persona të sigurt, të aftë, kreativë dhe të respektueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>