Fadil Lushi: NË VIGJILJE TË KONGRESIT!

Goli OtokME SEBEP!

NË VIGJILJE TË KONGRESIT!

Atdhetarët që duken në këtë figurë të riprodhuar, për më shumë se tridhjetë mote, nxënësve të Tetovës dhe përreth, ua kënduan shkronjat, të dala nga Kongresi i Manastirit;

  1. Sadudin Abdulla Gjura (1926-1960), nga Shipkovica, u dënua me 13 vjet burg të rëndë (“Petrova Rupa”-Goli Otok),
  2. Sheref Kazazi (1921-2000) nga Tetova, dënohet me 7 vjet burg të rëndë (“Petrova Rupa”-Goli Otok),
  3. Vehbi Ahmet Lushi (1925-1999) nga Tetova, u dënua me 7 vjet burg të rëndë (“Petrova Rupa”-Goli Otok),
  4. Salajdin Efraim Huseini (1930-2007) nga Tetova, dënohet me 4 vjet burg të rëndë (“Petrova Rupa”-Goli Otok),
  5. Nijazi Fanda (1923-1979) nga Tetova, dënohet me burg të rëndë
  6. Xhemali Beqiri (1929-1987) nga Reçica e Madhe, dënohet me burg të rëndë (“Petrova Rupa”-Goli Otok),
  7. Gani Selman Luma (1915-1989) nga Tetova, do të dënohet me 10 vjet burg të rëndë (“Petrova Rupa”-Goli Otok),
  8. Ismail Saidi (1925-1989) nga Tetova , dënohet me burg të rëndë (“Petrova Rupa”- Goli Otok),
  9. Sabri Ramizi (1931-2019) nga Shipkovica, dënohet me burg të rëndë (“Petrova Rupa”-Goli Otok), dhe
  10. Sali Lisi, dënohet me 13 vjet burg të rëndë (“Petrova Rupa”-Goli Otok),

PS

Dikur moti, dijetari Pjetër Mëshkalla, kishte thënë: “Nuk më ka shty me Ju shkrue Shkëlqesë, as urrejtja, as ambicioni, as interesi, por vetëm ndërgjegjja, e vërteta dhe e mira”.

Fadil Lushi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>