Kosto e ujit të pijshëm, ERU: Në tiranë shpenzimet deri 250% mbi çmimin aktual

uji shpenzimetKonsumatorët e ujit të pijshëm në Tiranë paguajnë aktualisht 45 lekë për metër kub ujë. Por kjo vetëm për shërbimin që u ofrohet nga ujësjellës kanalizimet.

Pasi shpenzimet e një familje për ujë përllogariten të jenë rreth 4 148 lekë në muaj. Kjo merret në konsideratë edhe në raportin e Entit Rregullator të ujit, dorëzuar në Parlament në vitin 2016, i cili i referohet  të dhënave të INSTAT.

Në raport thuhet se konsumatorët janë të detyruar të paguajnë për shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, si blerja e depozitave dhe pompave individuale, shpenzimet e energjisë elektrike nga pompat, blerja e ujit për pirje me shishe etj. Që i rrisin realisht këto kosto me mbi 150-250% të tarifës së aplikuar.

Sipas përllogaritjeve të bëra, një familje me 4 anëtarë konsumon në muaj 12 metër kub ujë. Çmimi aktual është 45 lekë dhe kostoja mujore është 540 lekë.

Por për t’u furnizuar një familje me ujë ka kosto të tjera, që sipas përllogaritjeve, rrisin shpenzimet  familje për ujë. Një familje paguan për pompën e ujit 10 mijë lekë të reja plus mirëmbajtjen, vendosjen e depozitës së ujit, harxhon energji elektrike sa herë vendoset pompa e ujit. Nga ana tjetër, blen ujë me shishe për të pirë dhe për gatim.

Ndërkohë, me propozimin e Bashkisë së Tiranës për rritjen e çmimit me 20 lekë pretendohet se ndonëse do të rritet çmimi ujit shpenzimet mujore do të ulen nga 4148 lekë në 936 lekë. Pra, katër herë më pak, pasi do të ketë ujë 24 orë në rubinetin e çezmës nuk do te duhet depozite dhe  shpenzime të tjera.

/ Top Channel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>