Pasuria dhe pronat e diplomatëve

pasurite Bardhyl Floreta FatosZbardhen deklaratat e pasurive të ambasadorëve të emëruar rishtas, por edhe të atyre që vijojnë të mbajnë detyrën që nga koha kur në pushtet ishte e djathta. Në deklaratat e dorëzuara në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit, Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit para nisjes së detyrës, të ambasadorëve që përfaqësojnë Shqipërinë në Izrael, Maqedoni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në Rusi, renditen pasuritë e shumta të trashëguara nga familja, por edhe llogaritë bankare brenda dhe jashtë vendit. Ndërsa ambasadorët që kanë mbajtur të njëjtin funksion edhe para vitit 2014, kanë deklaruar të ardhurat dhe llogaritë bankare për vitin 2014.

Deklaratat e pasurive Bardhyl Canaj, ambasador në Izrael (Deklaratë para fillimit të detyrës)

Pronar me 50 % i një ap. banimi me sip. 68.2 m2 në Tiranë. Pronar i një ap. banimi me sip. 99.3 m2 në Tiranë, vlera 500 000. Pronar i një ap. banimi me sip. 59.5 m2 në Tiranë, vlera 1 900 000 lekë. Pronar i një ap. banimi me sip. 68.22 m2 në Durrës, vlera 25 925 dollarë. Pronar me 50 % i një ap. banimi me sip 90 m2 në Vlorë, vlera 4 600 000 lekë. Pronar me 50 % i një ap. banimi me sip 66.3 m2 në Tiranë, vlera 47 645 euro. Pronar me 50 % i një garazhi me sip 15 m2 në Tiranë, vlera 743 000 lekë. Pronar me 50 % i një garazhi me sip. 15 m2 në Tiranë, vlera 743 000 lekë. Pronar me 50 % i një ap. banimi me sip 157 m2 në Tiranë, vlera 12 380 000 lekë. Pronar me 50 % i një njësie me sip 68.7 m2 në Tiranë, vlera 11 048 750 lekë. Pronar me 50 % i një are me sip. 8064 m2 në Durrës, vlera 10 886 500 lekë. Pronar me 50 % i një bodrumi me sip. 140 m2 në Tiranë, vlera 5 040 000 lekë.

Pronar me 50 % i një njësie me sip 120 m2 në Tiranë, vlera 12 300 000 lekë. Pronar me 50 % i një garazhi me sip. 50 m2 në Tiranë, vlera 1 800 000 lekë. Pronar me 50 % i një garazhi me sip. 43 m2 në Tiranë, vlera 1 548 000 lekë. Pronar me 50 % i një bodrumi me sip. 192 m2 në Tiranë, vlera 6 912 000 lekë. Pronar i një automjeti, vlera 48 000 euro. Depozitë në “BKT”, 18 000 000 lekë. Depozitë në “BKT”, 250 000 euro. Bono thesari, 10 000 000 lekë. Llogari bankare në “BKT”, 653 294 lekë. Gjendja cash, 1 400 000 lekë. Të ardhura nga shitja e aksioneve të shoqërisë “RIOFARMA” shpk, 180 000 euro. Të ardhura nga paga si atashe ekonomik në ambasadën e Izraelit, 8 680 dollarë. Të ardhura nga interesat bankare, 2 648 euro + 366 193 lekë.

Bashkëshortja, Alma Canaj

Pronare e një ap. banimi me sip. 113 m2 në Durrës, vlera 3 000 000 lekë. Pronare e një objekti me sip. 31 m2, vlera 1 400 000 lekë. Gjendja e llogarisë në “BKT”, 35 632 lekë. Pronare e 50 % të kapitalit të shoqërisë “EPIGRAMMA”, vlera 50 000 lekë. Gjendja cash, 1 200 000 lekë. Të ardhura nga paga në shoqërinë “EPIGRAMMA” shpk, 400 000 lekë.

Djali, Ezjon Canaj

Pronar i një motori, vlera 1 700 euro. Depozitë bankare, 25 000 euro. Llogari bankare, 29 459 lekë. Të ardhura nga paga në ministrinë e brendshme, 336 000 lekë. Djali, Klesti Canaj Gjendja e llogarisë bankare në një bankë në Paris, Francë, 100 euro. Depozitë për sigurim jete në një bankë në Paris, Francë, 1 800 euro. Pronar me 50 % i aksioneve të blera nëpërmjet një llogarie investimi në Francë, vlera 2 200 euro. Gjendja e llogarisë në një bankë në Paris, Francë, 400 euro, pjesa takuese 50 %. Të ardhura nga paga mujore si menaxher shitjesh pranë kompanisë “YNOV” në Paris, Francë, 27 260 euro.

Fatos Reka, ambasador në Maqedoni (Deklaratë para fillimit të detyrës)

Pronar i një ap. 105 m2 në Tiranë, vlera 27 000 dollarë. Pronar i një ap. 116 m2 në Tiranë, vlera 85 000 euro. Ap. 70 m2,, në Durrës, vlera 35500 euro. Pronar i një ap. 67.5 m2 në Durrës trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes. Pronar i një ap. 87.3 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes. Pronar i një ap. 94.1 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes. Pronar i një ap. 38.5 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes. Pronar i një ap. 23.1 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes. Pronar i 1/6 së një trualli prej 595.48 m2 në Durrës, trashëgimi nga nëna. Pronar i 1/6 së një trualli prej 321.88 m2 në Durrës, trashëgimi nga nëna. Pronar i 1/6 së një shtëpie dykatëshe me sip. 186.60 m2 në Durrës, trashëguar nga nëna.

 Pronar i një autoveture, vlera 8 000 euro. Pronar i një ap. 66 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes. Pronar i një ap. 66 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes. Pronar i 1/5 së një dyqani 40 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes. Pronar i 1/5 së një dyqani 28 m2 në Durrës, trashëgimi nga prindërit e bashkëshortes. Gjendja e llogarisë bankare në “Credins Bank”, 267.122 lekë. Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në “ProCredit Bank”, 2 872 950 lekë. Vajza, gjendja e llogarisë bankare në “Intesa Sanpaolo Bank”, 684 558 lekë. Gjendja e depozitës bankare në “Credins Bank”, 20 546.2 euro. Obligacion 2-vjeçar, 20 000 euro. Gjendja e depozitës bankare në “Intesa Sanpaolo Bank”, 30 000 euro.

Gjendja e llogarisë bankare në Intesa Sanpaolo Bank:, 1 394 euro. Bono thesari në Bankën e Shqipërisë për llogari të qeverisë, 12 110 000 lekë. Të ardhura nga paga për periudhën 1 janar- 20 korrik 2015, 98 874 lekë. Bashkëshortja, të ardhura nga paga për periudhën 1 janar-20 korrik 2015, 1 647 120 lekë. Vajza, të ardhura nga paga për periudhën 1 janar-20 korrik 2015, 225 000 lekë. Të ardhura nga interesat e investimit në bono thesari, 169 787 lekë. Të ardhura nga llogari bankare në “Procredit Bank”, 5 614 lekë. Të ardhura nga interesat e obligacionit në “Credins Bank”, 315 euro. Kredi bankare marrë nga bashkëshortja në Bankën e Shqipërisë, 7 600 00 lekë me normën interesi 0.5 %, detyrimi financiar i pashlyer 5 760 005 lekë.

Ja pasuritë e ambasadorëve të emëruar nga Berisha

Zbardhen pasuritë e ambasadorëve të emëruar që nga koha kur qeveriste e djathta. Në deklaratat e pasurive për vitin 2014 renditen të ardhurat nga pagat por dhe llogaritë bankare,

Mal Berisha, ish-ambasador në Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandë

Të ardhura nga pensioni i akorduar nga OKB, 11 000 dollarë Pronar i një automjeti “Vosksëagen”, vlera 300 000 lekë. Të ardhura nga paga dhe shpërblime, 28 654 euro.

Djali, Erion Berisha

Të ardhura nga kompanitë në pronësi, “American global Consulting”, shpk, 1 000 000 lekë. Kredi bankare në “Tirana Bank”, 300 000 euro, detyrimi financiar i shlyer në 2014, 121 700 euro. Kredi bankare në “ProCredit Bank”, 148 000 euro, detyrimi financiar i pashlyer 135 597 euro.

Neritan Ceka, ambasador në Itali

Të ardhura nga paga si ambasador, 22 545 euro. Bashkëshortja, të ardhura nga botimet e librave, 715 090 lekë. Bashkëshortja, aksione nga shoqëria “Alb-Invest” shpk, 240 000 lekë. Vajza, Olgita Ceka, paga te Instituti i Arkeologjisë, Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 720 000 lekë. Djali, Egin Ceka, paga nga kompania “Besa Technologies GMBH” në Vjenë, Austri, 18 400 euro. Nusja e djalit, paga në ambasadën e Kanadasë në Vjenë, Austri, 32 200 euro. Të ardhura nga qiraja e dy apartamenteve, 480 000 lekë.

Dashnor Dervishi, ambasador në Greqi

Gjendja e depozitës bankare në “Credins Bank”, 1078 euro, pjesa takuese 33 %. Gjendja e depozitës bankare në “Credins Bank”, 1066 euro, pjesa takuese 33 %. Të ardhura nga paga si ambasador, 21 600 euro. Djali, Dael Dervishi, të ardhura nga paga si drejtor ekzekutiv i AKBN-së, 1 568 029 lekë. Bashkëshortja, Elvira Dervishi Përfitim i 1/3 të shumës së derdhur nga Qendra e Studimeve Albanologjike, si trashëgimi nga babai, vlera 153 543 lekë. Përfitim i 1/3 së shumës së depozitës në “Credins Bank”, trashëguar nga babai 4 356 euro. Gjendja e depozitës në “Credins Bank”, pakësuar me 15 800 euro. Të ardhura nga pensioni, 345 800 lekë.

Djali, Eldi Derishi

Të ardhura nga paga si kontrollor i trafikut ajror në “Albcontrol”, 1 991 866 lekë. Të ardhura nga shitja e një ap. me sip. 67.4 m2 në Golem, Kavajë, vlera 65 000 euro. Pronar i një ap. me sip 71.3 m2 në Tiranë, blerë 40 000 euro. Pronar i një ap. me sip. 88.6 m2 në Kallam, Dhërmi, blerë 29 954 euro. Kontratë huaje me nënë për blerje ap, detyrimi financiar i pashlyer, 10 000 euro. Kontratë huaje me nënën për blerje ap., detyrimi financiar i pashlyer, 6 000 euro.

Ferit Hoxha, përfaqësues i Përhershëm pranë OKB

Gjendja e llogarisë bankare, 14 000 dollarë. Të ardhura nga paga, 27 024 dollarë. Bashkëshortja, Armelle Montenot, të ardhura nga mësimdhënia në EFNY, 7 360 dollarë.

Kujtim Xhani, ambasador në Kinë

Llogari bankare në Kinë, 2 516 dollarë. Gjendja cash, 5 000 dollarë + 60 000 yuan kinez. Llogari bankare në Kinë, 11 472 yuan kinez. Llogari bankare në “Raiffeisen Bank”, 236 549 lekë. Të ardhura nga paga si ambasador, 27 850 dollarë. Djali, Glendi Xhani, të ardhura nga mësimdhënia në Kinë, 143 000 yuan kinez. Djali, Klodian Xhani, të ardhura nga mësimdhënia në Kinë, 35 000 yuan kinez. Kredi për strehim 5 000 000 lekë, marrë në 2006, detyrimi financiar i pashlyer, 2 269 946 lekë.

Pronat dhe llogaritë bankare të Tolës, Sakiqit, Filos dhe Tares

Dritan Tola, ambasador në Francë

Pronar me 50 % i një ap. me sip. 128 m2, 50 000 dollarë. Pronar i një garazhi, në Tiranë, vlera 30 000 euro. Pronar me 50 % i një ullishte me sip. 6188 m2 në Tiranë, 2 000 000 lekë. Kontratë sipërmarrje për dhënie trualli për ndërtim në Tiranë. Pronar i një automjeti “Citroen C4”, vlera 24 500 euro. Pronar me 50 % i një automjeti historik “Citroën Rosalie”, 2 000 euro. Pronar i 1/3 së një ap, përfituar nga privatizimin i banesave shtetërore në vitin 1992. Gjendja e depozitës bankare, 1 500 000 lekë. Të ardhura nga paga si ambasaros, 1 888 euro/muaj. Bashkëshortja, të ardhura për periudhën mars 2014-mars 2015, 100 000 lekë. Zotërues aksionesh në Arkën e Përkthyesve në Gjenevë, vlera 5 000 euro.

Bashkëshortja, Luena Tolica

Pronare e një automjet “Fiat”, vlera 14 000 euro. Gjendja e llogarisë bankare në “Societe Generale Albania”, 1 000 euro. Të ardhura nga profesioni i noteres, 100 000 lekë.

Adia Sakiqi, ambasadore në Mbretërinë e Holandës

Pronare me 50 % e një shtëpie 240 m2 në Bruksel, vlera 320 000 euro. Pronare me 50 % e një makine “Skoda Cambia”, vlera 15 000 euro. Gjendja e llogarisë së përbashkët rrjedhëse në bankën “AMRO”, në Holandë, 2 008, 44 euro. Gjendja e llogarisë së përbashkët të kursimeve në bankën “AMRO” në Holandë, 1 000 euro. Gjendja e llogarisë së përbashkët të kursimeve, me bashkëshortin, në bankën “Belfius”, në Belgjikë, 15 116 euro. Gjendja e llogarisë rrjedhëse në bankën “BNP Paribas”, në Belgjikë, 1 346, 56 euro. Gjendja e llogarisë në bankën “BNP Paribas”, në Belgjikë, 6 419, 48 dollarë. Gjendja e llogarisë së kursimeve, 22 035,19 euro. Kredi e përbashkët në bankën “Belfius”, 150 000 euro, detyrimi financiar i pashlyer 128 869,35 euro.

Bashkëshorti, Tom Vandecasteele

Të ardhura nga lëshimi me qira i shtëpisë në Bruksel, 3 896.20 euro.

Ernal Filo, ambasador në Malin e Zi

Pronar me 50 % i një shtëpie banimi dhe garazhi me sip. 210 m2, dhuratë nga babai, vlera 60 000 000 lireta italiane. Gjendja e llogarisë bankare në një bankë në Berlin, Gjermani, 16 700 euro, pjesa takuese 50 %. Gjendja e llogarisë bankare në “Credins Bank”, 276 lekë. Pronar i një automjeti “Renault Megane”, vlera 12 900 euro. Gjendja e llogarisë bankare në “Intesa Sanpaolo Bank”, 6 106 dollarë, pjesa takuese 50 %. Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në “BKT”, 33 700 lekë. Gjendja e llogarisë bankare në “Crnogorska Komercijalna Banka”, 38 euro. Gjendja cash, 800 euro. Të ardhura nga paga si ambasador 1 janar- 28 shkurt 2015, 3 554 euro. Bashkëshortja, të ardhura nga paga si specialiste për mbrojtjen e fëmijëve janar-shkrut 2015, 67 466 lekë. Djali, Joel Filo, gjendja e llogarisë bankare, 2 200 euro.

Agron Tare, konsull i përgjithshëm në Stamboll

Të ardhura nga paga, 1446 euro. Kredi bankare në bankën “Societe Generale”, detyrimi financiar i pashlyer 33 000 euro.

Faber dhe Gazioni

Floreta Faber, ambasadore në SHBA (Deklaratë para fillimit të detyrës) Pronare me 50 % e një ap. me sip. 83 m2 në Shkodër, vlera 4 772 500 lekë. Pronare me 50 % e një ap. me sip 122 m2 në Shkodër, vlera 7 015 000 lekë. Pronare me 50 % e një makine “Shevrolet”, vlera 7 800 euro. Bashkëpronare e një prone pyll në Durrës me sip. 584400 m2, e trashëguar. Bashkëpronare e një prone kullotë në Durrës me sip. 9800 m2, e trashëguar. Bashkëpronare e një prone pyll në Durrës me sip. 77800 m2, e trashëguar. Bashkëpronare e një prone pyll në Durrës me sip. 88100 m2, e trashëguar. Bashkëpronare e një prone pyll në Durrës me sip. 547200 m2, e trashëguar.

Bashkëpronare e një prone kullotë në Durrës me sip. 8200 m2, e trashëguar. Bashkëpronare e një prone ullishte në Durrës me sip. 500 m2, e trashëguar. Gjendja e llogarisë bankare, 62 671 lekë, pjesa takuese 50 %. Gjendja e llogarisë bankare, 100 200 dollarë, pjesa takuese 50 %. Gjendja e llogarisë bankare, 771.71 euro, pjesa takuese 50 %. Gjendja e llogarisë bankare, 514 819 lekë, pjesa takuese 50 %. Gjendja e llogarisë bankare, 15 540 dollarë, pjesa takuese 50 %. Gjendja e llogarisë bankare, 254 euro, pjesa takuese 50 %. Gjendja e llogarisë bankare, 32 041 dollarë, pjesa takuese 50 %. Gjendja e llogarisë bankare, 5 406 dollarë, pjesa takuese 50 %.

Gjendja e llogarisë bankare, 23 146 dollarë, pjesa takuese 50 %. Gjendja e llogarisë bankare, 240 000 lekë, pjesa takuese 50 %. Gjendja e llogarisë bankare, 2 522 056 lekë, pjesa takuese 50 %. Të ardhura nga Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri, 657 455 lekë. Të ardhura nga Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri, 10 000 dollarë. Të ardhura nga shitja e një ap. në Shkodër i trashëguar nga prindërit, 2 248 404 lekë. Bashkëshorti, Edmond Faber, të ardhura nga puna te Spitali i Qendrës së Traumës, Laprakë, 274 412 lekë.

Arben Gazioni, ambasador në Federatën Ruse (Deklaratë para fillimit të detyrës)

I pastrehë (deri në marrjen e detyrës aktuale më 16.01.2015, ka jetuar në Tiranë, në apartamentin e vjehrrës) Gjendja e depozitës bankare në bankën “Credins”, 580 000 lekë. Gjendja e depozitës bankare në bankën “BNP Paribas”, në Bruksel, 11 000 euro. Të ardhura nga paga si ministër këshilltar në misionin e Shqipërisë në BE-së, Bruksel, 13 033,18 euro. Bashkëshortja Albana Gazioni, të ardhura nga paga si financiare në misionin e Shqipërisë në BE, 2 316,45 euro. (shekulli)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>