Vlera dhe pesha jote nuk është numri i kilogramëve, por numri i librave që ke lexuar.

Vlera dhe pesha jote nuk është numri i kilogramëve, por numri i librave që ke lexuar.

Kjo skulpturë ndodhet në Japoni, me mbishkrimin: Vlera dhe pesha jote nuk është numri i kilogramëve, por numri i librave që ke lexuar.

Education and Money

Education & Money puts you on a balance to life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>