Dita ndërkombëtare e lirisë së shtypit

” Kush nuk mund të shprehë mendimin e tij,

ai nuk mund t’i nxisë të tjerët të mendohen.

Nëse njeriu nuk mund të shprehë mendimin e tij,

atëherë mendimi që qarkullon shndërrohet në doktrinë.

Ai që  lejon të qarkullojë vetëm mendimin e tij,

ai nuk  ka një mendim, por një ideologji.

Kush thotë vetëm, atë që të tjerët duan të dëgjojnë,

ai nuk e thotë të vërtetën.

Kush beson, se e di të vërtetën absolute,

ai nuk di mjaftueshëm.

LIRIA

është gjithmonë liria e të menduarit ndryshe “

Die Welt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>